Gå direkt till innehållet

80% nyckelbiotoper i Rågsveds friområde!

Naturvärdesinventeringen av Rågsveds friområde är klar. Det är bara för alla nyfikna att gå in på skogsstyrelsens hemsida och se på kartorna vilka sorter och hur många nyckelbiotoper som finns. Läs här om vad en nyckelbiotop är och vad Kräpplagruppen säger om resultatet av undersökningen:

”Det är med stor glädje och stolthet vi ser att skogsmarkerna i Rågsveds friområde till mer än 80% består av nyckelbiotoper. Det finns bara en rimlig väg att gå för Rågsveds friområde och det är att göra området till ett naturreservat. Dessutom gränsar friområdet till en nyckelbiotop i Huddinge – Kynässkogen. Att sammanföra dessa två områden till ett naturreservat vore en fantastisk gåva till medborgarna i söderort och Huddinge.”

Samma inställning har vänsterpartiet och miljöpartiet i Huddinge och Stockholm och partierna har därför motionerat i respektive kommunfullmäktige om ett mellankommunalt naturreservat för Rågsveds friområde och Kynäsberget i Huddinge. Även om vi inte fick med S på motionerna är vi överens med S i stadsdelsnämnden och S i staden har i sin budget föreslagit att friområdet ska utredas som naturreservat. 

Så nu väntar vi i Rågsved ivrigt på Sten Nordins svar, på det öppna brevet som Kräpplagruppen skrivit.