Gå direkt till innehållet

Ann Mari Engel (V) om Kulturarvslyftet: Väl använda pengar?

Regeringens stora reform Kulturarvslyftet för personer utanför arbetsmarknaden som skulle rädda kulturarvet, anvisades 800 miljoner kronor för åren 2012-14. Arbetsförmedlingen skulle återrapportera före 15 juni: Citat ur rapporten:

”Kulturarvslyftet startade 2012. Vid utgången av april hade två personer påbörjat en utvecklingsanställning och fyra personer hade påbörjat förberedande insatser. Av de sex anvisade personerna hade fem deltagit i programmet arbetslivsintroduktion”.

Väl använda pengar?

Ann Mari Engel
vice ordförande Kulturnämnden