Gå direkt till innehållet

Att vara eller inte vara en vara – Ann Mari Engel om kultur

”Upp flyga orden, tanken stilla står” säger Hamlet.

När ni pratar så flyger det ut alla möjliga förslag. Det kulturpolitiska engagemanget misstror jag inte, däremot kunskap om kulturlivets faktiska villkor i dagens Stockholm.

Ni säger att kultur ska vara tillgänglig för alla men nu minskar ni kulturbudgeten till stadsdelsnämnderna. Hur kan det bli mer tillgänglighet genom att ta bort den fria museientrén, lägga ner ytterstadsbibliotek, öka avgifterna i kulturskolan och minska bidragen till samlingslokaler och studieförbund?

Ni talar om konstens frihet, men inför system som innebär detaljstyrning och premiering av att uppfylla era krav.

Vår alternativa kulturbudget ger betydligt större resurser, minskad styrning, en reell satsning på ytterstaden och en inriktning på sänkta avgifter och priser.

Vi ökar bidragen till det fria kulturlivet ordentligt och återinför verksamhetsbidrag. Relationen till kulturlivet ska präglas av förtroende i stället för misstänkliggörande. Vi avskaffar det prilliga bonussystemet och lägger pengarna till kulturstödet.

I stället för ogenomtänkt bolagisering av Kulturhuset föreslår vi att Parkteatern ska utvecklas till en park-och lokalteater som året runt spelar i lokaler i ytterstaden. För detta avsätter vi 20 miljoner kr extra till Stadsteatern.

Medan ni framhåller behovet av nytt Nobelmuseum i city föreslår vi att Stockholm tar initiativ till ett nytt Kvinnohistoriskt museum.
I stället för orealistiska intäktstrav på kulturinstitutionerna återinför vi fri entré.

Vi vill ha en breddad kulturskola med sänkta avgifter och vi avskaffar avgiften för att hyra instrument. Ni väljer att lägga resurser på en byråkratisk omorganisation för att dela upp kulturskolan, obegripligt varför.

En avgörande frmatidsfråga är kulturhyrorna. Medan ni inte vill ge bidrag till hyror, kräver vi sedan länge ett nytt hyressystem som baseras på reella kostnader. Staden ska inte leka marknad med sig själv.

Sammanlagt innehåller vår kulturbudget ökningar med över 100 miljoner kr. Vi investerar också 45 miljoner kr för upprustning av samlingslokaler och bibliotek i ytterstaden samt ett nytt kulturhus på Järvafältet.

Vi anser att kultur ingår i välfärdspolitiken, medan alliansen premierar marknadstänkande och talar om för institutioner och fria grupper att de ska söka sig till näringslivet och för konstnärerna att de ska bli entrepenörer.

För kulturlivet i Stockholm har frågan blivit ”Att vara eller inte vara en vara”.