Gå direkt till innehållet

Barns utsatthet bekämpas med generell politik


Barns berättelser om hur de varje dag känner sig utanför och i underläge finns att läsa i en ny rapport från Unicef. Barns utsatthet är ständigt aktuell i Enskede-Årsta-Vantör. Våra barn har mycket olika uppväxtvillkor om de bor i Rågsved eller på Enskedefältet. Barn på vår gård har inte alltid haft elström i lägenheten och bett att få komma hem till oss och se teve. Barn som leker i Rågdalens parklek går hungriga hela dagar berättar parkleksföräldrar. Orsaken stavas segregation.

Att barnfattigdomen ökar finns stöd för i de undersökningar som Rädda Barnen gör. Barnfattigdomen i Vantör var till exempel högre 2009 än 1991, medan barnfattigdomen i Enskede-Årsta hade minskat med hälften samma tid. Vårt stadsdelsområde glider isär. Det är något som vänsterpartiet tillsammans med socialdemokraterna ständigt påminner borgarna om i stadsdelsnämnden. I samband med varje budgetrapport som nämnden ska besluta om föreslår våra två partier att nämndens resurser ska användas för att utjämna barns levnadsvillkor, istället för att skicka tillbaka miljontals kronor till stadshuset. 

Alla vet att en bra skolgång är en viktig skyddsfaktor. Därför är det mycket oroande att den genomsnittliga meritpoängen i årskurs 9 i söderortskolorna till och med minskat med 5 poäng sedan 2010. Enligt en en rapport till utbildningsnämnden igår har visserligen resultaten på de nationella proven i årskurs 3 förbättrats men det är tveksamt om skolorna i Söderort och Järva om två år når effektmålen som sattes 2010. 

Jag ska inte säga att borgarna inte gör något alls, men det är för sent, för lite och fel strategi. För att minska stigmatiseringen krävs generell politik. Unga vill inte känna sig utpekade. Konkurrensutsättning och skolval löser inte segregationen, utan göder den. Utförsäljning av allmännyttan tränger ut fattiga barnfamiljer längre och längre ut från centrala delar av Stockholm. Segregationen byggs in i staden från alla håll.

Ok, det är bra att i år fick äntligen alla sökande skolungdomar i Rågsved och Hagsätra sommarjobb. Men alla unga i Dalen och Östberga fick inte jobb. Och igår på stadsdelsnämnden föreslog vänsterpartiet och socialdemokraterna att parkleken Stacken skulle få plus 5000 kr för att slippa ta ut avgifter för pysselmaterial och ponnyridning. Det avslogs. Det står helt klart att segregationen inte motarbetas med borgerlig politik. 

Med vänsterpartiets alternativa budget kan alla ungdomar i hela staden som söker få sommarjobb. Vänsterpartiet lägger också pengar på att alla gymnasieungdomar ska få SL-kort skoltid och fritid. Vi satsar mer än en halv miljard kronor på skolan. Det gör inget annat parti. Våra satsningar för att barnen och de unga ska slippa klumpen i bröstet när de ser vad andra har råd med betalar vi solidariskt med 45 öre mer i skatt jämfört med idag och 60 öre mer jämfört med borgarna som vill sänka skatten nästa år.