Gå direkt till innehållet

Bilder från verkligheten – Inger Stark i sociala frågor

Ordförande, fullmäktige!

Läget inom socialtjänsten kan sammanfattas med några snabba bilder från verkligheten. Ett allvarligt brev till oss politiker om läget i Rinkeby-Kista när det gäller omhändertagandet av de mest utsatta barnen och ungdomarna, flytten av Ny Gemenskap till Västberga industriområde, granne med det alltför stora lågtröskelboendet och nedläggningen av kvinnoteamet inom enheten för hemlösa.

Det är, vill jag påstå, kris inom socialtjänsten. I det läget sänker alliansen skatten med 15 öre!

Vänsterpartiet väljer att höja med 60 öre. Det är absolut nödvändigt för att få en socialtjänst som åtminstone nosar på att vara en ”socialtjänst i världsklass”.

Vänsterpartiet är ett feministiskt parti! Det ska märkas och det gör det i vår budget. Vi säger halva budgeten till tjejer och kvinnor vilket i klartext innebär att FN:s kvinnokonvention gäller alla kvinnor, att barnkonventionen ska gälla alla barn och att våld i nära relationer är ett hinder för jämställdhet.

Vänsterpartiet anser att arbetet mot våld i nära relationer är en av stadens kärnverksamheter. Alla som utsätts för våld ska lätt kunna få hjälp och stöd akut och därefter i en vårdkedja. Relationsvåldscentrum i Rinkeby-Kista är ett föredöme. Vi satsar 2 miljoner för att utöka till de södra förorterna.

Jourerna måste få mer långsiktiga villkor än idag. Det ska inte kunna hända att Q-jouren, som är den enda jouren för kvinnor i aktivt missbruk, helt plötsligt står utan resurser. Det handlar om 5 platser, vi anser att Stockholms stad ska driva den vidare. Bland annat för att det ska vara möjligt satsas 20 miljoner kronor för verksamheter mot våld i nära relationer.

Även arbetet mot det hedersrelaterade våldet måste prioriteras. Det länsgemensamma resurscentret Origo startar sin verksamhet i januari. Två kommuner har tackat nej och sex kommuner har ännu inte svarat. Som det ser ut just nu har Origo 6 miljoner att röra sig med 2013, behovet är 3 socionomer, om inte budgeten ökas kan man antagligen bara anställa 2. Origo måste få mer resurser. Alliansen skriver om arbetet mot våld i nära relationer men det räcker inte med vackra ord i en budget, resurser måste till för att det ska bli en bra verksamhet.

Missbruksvården är sorgligt eftersatt i alliansens Stockholm. Vi satsar 20 miljoner kronor mer än alliansen på missbruksvården. Glädjande nog har narkotikaanvändningen gått ner bland ungdomar i 9:e klass men i årskurs 2, gymnasiet är den fortfarande hög. Vänsterpartiet satsar på en långsiktig kampanj mot cannabis under 2013-2015. Maria Ungdom ska förstärkas i sin roll som specialister och vi vill öppna en fältstation på Sergels torg. 10 miljoner av de 20 går till Maria Ungdom, en fältstation på Sergels torg och lightmottagning för unga vuxna.