Gå direkt till innehållet

Borgerlig ordlista 2012

Det är väl känt vid detta laget att den borgerliga majoriteten ( som vill kallas alliansen) säger en sak och gör en annan. Särskilt tydligt är detta med moderaterna (som vill kallas nya arbetarpartiet) vars politik främst syftar till att främja höginkomsttagare (som därför ska kallas arbetare).

Med denna blir det lättare att följa budgetdebatten, hör gärna av er om ni har förslag på tillägg.

”- Frågan är, sade Alice, om man KAN få ett ord att betyda så många saker.
– Det är snarast en fråga om att vara mästare, menade Humpty Dumpty och tillade:
– När jag får ett ord att utföra så mycket arbete brukar jag alltid ge det litet extra betalt.”

Ordförklaringar till Stockholms budget – ordförklaringar i världsklass

Prognos – en gissning om hur lite av ett löfte som kan tänkas bli av

Slutresultat – hur lite av prognosen som visar sig stämma (jmf. Byggandet av stud.bost. http://www.alliansfrittsverige.nu/2012/10/stockholmsalliansen-justerar-ner_15.html )

Undersköterska – hon som alltid får en femtedel av skattesänkningen Sten Nordin själv får, och därför är exempel varje gång skatten sänks

Bilfri dag på innerstadsgata 2011 – omöjligt och orealistiskt vänsterförslag

Bilfri dag på innerstadsgata 2012 – framsynt och nyskapande centerförslag

Nu – vilken tidpunkt som helst mellan nu och 2030, som i ”Nu genomför vi cykelplanen”

Dialog   = informera om fattade beslut

Effektivisering  = nedskärning

Ombildning = Övertalning

Valfrihet =privatisering

Omstrukturering  = låta ett privat bolag ta över delar av verksamheten

Aktiv fastighetsförvaltning =sälja hyreshus, mark och anläggningar

Utförare =privat företag

Öka insatser från det civila samhället = kräva mer obetalt arbete

Gemensamma stödfunktioner = centralstyrning

Stärkta kulturlivets och idrottsföreningarnas frihet och ekonomiska självständighet =skära ner bidragen

Omstrukturering av servicehus  = nedläggning av servicen

Efterfrågan minskar = höja kraven så att ingen kan söka

Avknoppning = skänka bort kommunal verksamhet

Kommunikationsprogram = sätta munkavle på anställda i staden

Randbebyggelse = villabebyggelse i unik natur

Barriär = grönområde

Samband = hus och väg i grönområden.

Resultatkultur = hålla budget/Skära ned.

Funktionsupphandling = byggande i privat regi (typ idrottshallar ex. Stora Mossen),

Tjänstekoncession = (nytt ord för) privatisering av driften (simhallen i Högdalen) 

Socialismen = den skattenivå Stockholm hade 2006

Några satsningar:

1 cykelmiljard =0 kronor i budgeten

Allas rätt till heltid =0 kronor i budgeten

Museisatsning = införande av avgift