Gå direkt till innehållet

Bostad är en mänsklig rättighet – ingen vinst

Det ska inte vara möjligt att sälja ut allmännyttan och det måste förtydligas i vår grundlag eftersom bostad är en mänsklig rättighet.

De senaste tjugo årens bostadspolitik är en skam. Det är skamligt att hyresgäster fått göra ”klipp” på att kommunen sålt ut sitt styrmedel för att tillgodose bostadsförsörjningen. Ännu mer skamligt är det att privata fastighetsbolag fått köpa verktyget för allmänhetens behov av förskolor, äldreomsorg, bostäder för hemlösa, studerande och rörlig arbetskraft.

Bostadspolitiker ska fokusera på bostadsförsörjningen, inte på att tillgodose det privata kapitalets behov. För att kunna tillgodose bostadsförsörjningen måste man ha egna resurser för att bygga bostäder. Utan allmännyttan i kommunens tjänst blir kommunen vingklippt. De privata fastighetsägarna har enkom ansvar för sina egna bankkonton, vilket varit uppenbart de senaste 20 åren då hyrorna stigit med tusentals procent, medan inkomstnivåerna för vanligt folk sjunkit.

Det är därför ett stort svek mot stockholmarna att stora delar av all-männyttan sålts ut. Utförsäljningen borde stoppas omedelbart. För att inte tala om att det är ett svek att man hållit tillbaka bostadsbyggandet sedan 1991 i privat syfte.

Det resterande kommunala bo- stadsbeståndet har dessutom fått ändrad inriktning så att vinstintresset styr, och förslaget är att den nya ”allmännyttan” ska bli medlem i de privata fastighetsägarnas intresse- organisation.

Jag anser att alliansens politiker är ulvar i fårakläder och att ledningen i Stadshuset hellre lyder fastighetsägarnas vilja i stället för att ta det övergripande ansvaret för kommunens bostadsförsörjning.

Ett nyval borde stå på agendan innan allt kommunalt är styckat och utdelat.

(Även publicerad som insändare i Mitt i Östermalm 10 juli)