Gå direkt till innehållet

Bra Megafonen – viktigt att uppmärksamma skrytbygget i Kista

Så här skrev DN om Husbys ungdomar i en artikel för något år sedan:

”De är unga, fattiga, arbetslösa och ­trångbodda. Men de trivs i sina bostadsområden och värjer sig mot negativa beskrivningar och dåliga rykten. Statistiken talar dock ett entydigt språk. Ungas utsatthet i de så kallade utanförskapsområdena växer.”

Då är svaret från samhället och politikerna att man låter bygga Kista Torn – marknaden får lösa trångboddheten! Den minsta tvåan i Kista Torn, som naturligtvis bara består av bostadsrätter, är  52 m2  med en prislapp på 2, 7 miljoner, med en månadsavgift på 3.400 kr – man kan lätt räkna ut vilka som har råd med den samlade månadsutgiften!

Här är ett utdrag ur fastighetsbolagets John Mattssons, JM, broschyr för att locka köpare:

”För dig som boende i stadsdelen betyder dessa företag självklart intressanta och nära jobbmöjligheter.”

Företagen som avses är  IT-företag i huvudsak. Är det även unga från Akalla och Husby som ska jobba där?  Toppen i såfall – men så ser det inte ut idag efter 20 år med Kista som IT-kluster. Drygt 38 procent av alla 20–25 åringar i Husby varken arbetar eller studerar.

JM igen:

”Kommunen planerar dessutom en ny grönskande stadspark i centrala Kista och även en inspirerande Kulturarena, som kommer att inrymma bibliotek, galleri och möteslokaler i bottenplanet på Kista Torn.”

Bra! Men vad hände med satsningen på Kulturhus och möteslokaler i Husby och Akalla som utlovats genom åren av både stadshus och lokala politiker?
Som politiker och boende i stadsdelen ifrågasätter jag starkt att Moderaterna låter marknaden styra bostadsbyggandet. Bostadslösa efterfrågar billiga hyresrätter och unga i vår stadsdel vill inte bo kvar hemma tills de är över 30! Med en medveten stadsplanering kan politiker och tjänstemän se till att staden bygger minst 50 procent hyresrätter. Det finns ett stort överskott på bostadsrätter och det kommer inte att minska i framtiden.

Gunilla Bhur (V)
suppleant i Svenska Bostäders styrelse

Debattartikeln har också publicerats i Mitt i Kista (2012-10-30) och är en replik på  insändaren ”Ungdomar intog visning av tornet” (2012-10-16).