Gå direkt till innehållet

Deras ungar får läxhjälp. Våra får gå i yrkesskola.

Vet inte vad som har upprört mig mest sista tiden.

Rutavdraget för läxhjälp som ger gymnasister med bra förutsättningar en gräddfil till bättre betyg och attraktiva högskoleutbildningar. Eller utbildningsförvaltningens i dagarna offentliggjorda avslag på bidrag ”av konkurrensskäl” till ideella Mattehjälpen, när de vill lägga verksamhet i ytterstadens gymnasieskolor.

I Enskede-Årsta-Vantör behöver vi definitivt inte rutavdrag till välbärgade familjer för att minska de stora skillnaderna i kunskapsresultat i grundskolorna, som gör att många elever i skolor i fattigare områden inte ens är behöriga att söka gymnasieskolan. Rutavdraget förstorar skillnaderna, det förstår ju vem som helst.

Att alliansen i stadsdelsnämnden inte ser sambanden kanske inte är konstigt. Men de har förstått att det finns problem i skolan, eftersom de i verksamhetsplanen ger stadsdelsförvaltningen uppdrag att räkna unga vuxna utan gymnasiebetyg och lägga förslag på uppsökande verksamhet. Det är ett bra uppdrag, och bra att statistik äntligen ska brytas ned på stadsdelsnivå, men frågan är vilken lösning som alliansen ser?

Enligt deras beslut förlitar de sig bland annat på jobbcoachning. Det är oroväckande eftersom en stor utvärdering visat att jobbcoachernas insatser haft begränsad effekt. Yrkesutbildning mot ”utanförskap” är en annan käpphäst, som om elever i fattiga områden inte har fallenhet för studier, bara de får rätt förutsättningar. Yrkesutbildning är bra, men ska liksom teoretisk utbildning inte bygga på klassbakgrund.

Att elever i skolor med låga resultat ”trivs” bra i skolan tyckte folkpartiet var positivt, när vi diskuterade i stadsdelsnämnden. Tyvärr har skoltrivsel inget att göra med kunskapsresultat fick jag upplysa. Som om vi skulle nöja oss med att barn i fattiga områden trivs i sin skola. Nej de ska få lika mycket kunskap som andra.

Och nej, satsa rut-pengarna på skolor med låga resultat, se till att alla barn får kvalificerad läxhjälp i skolorna, se till att skolor med låga resultat får större budget så att de kan anställa de bästa lärarna, förskollärarna och fritidspedagogerna. Vi måste ges mer till de som har mindre för att alla ska få lika.

Sammantaget. Alliansen i riksdagen och stadshuset har visat att deras ungar och våra ungar inte är lika värda. De satsar på sina ungar med skattesubventionerad läxhjälp och drar in ideell läxhjälp till våra ungar. Deras ungar ska få bra betyg för att gå högskola medan våra ungar ska gå yrkesskola. Klassamhället består.