Gå direkt till innehållet

Fler och fler söker akut

Trycket på länets akutmottagningar ökar dramatiskt och värst är det på Södersjukhuset, en av Europas största akutmottagningar. Där fick över 40 procent av patienterna vänta i över fyra timmar med hårda patientprioriteringar som följd, visar Dagens Nyheter i dag.

– Efter den hektiska sommaren har vi i stort sett haft ett mycket ansträngt läge på akuterna med hårt pressad personal. Att befolkningen ökar kraftigt i Stockholm är bara en av förklaringarna. Och att vi plötsligt skulle ha blivit så mycket sjukare tror jag inte på, säger Håkan Jörnehed (V), gruppledare.

I veckan rapporterades att Stockholm nu får del av regeringens kömiljard eftersom sju av tio nu får planerad vård inom 60 dagar. Primärvården har byggts ut och tillgängligheten där blir stadigt bättre.

– Men det finns en baksida. På akuten tvingas såväl barn som svårt sjuka vuxna att vänta i timmar. Vi måste givetvis bli bättre på att visa vilka alternativ som finns för dem som inte behöver söka akut men vi vet ju att i snitt 80 procent av dem som uppsöker akuten blir inlagda. Och det är de svårast sjuka som står för den största ökningen. Så ansvaret ligger tungt på den styrande alliansen att tillskjuta mer resurser och återkomma med konkreta åtgärder.

Ambitionen är att svårt sjuka äldre ska tas in direkt på de geriatriska mottagningarna, men det ställer till problem så länge det saknas tillgång till röntgen och labb där.

– Om direktintag på de geriatriska mottagningarna ska bli ett hållbart alternativ måste de också fungera dygnet runt, inte bara på kontorstid. Bättre förebyggande arbete i kommunerna för de äldre, är också en viktig insats, säger Håkan Jörnehed.