Gå direkt till innehållet

Förbättra skyddet mot mutor!

Mutor och bestickning inom SL diskuterades i landstingsfullmäktige i dag. Gunilla Roxby Cromvall (V) fick svar på sin interpellation som uppmanar SL att skaffa sig bättre rutiner mot mutor för bolagets externa uppdragstagare.

– En stor del av landstingets verksamheter upphandlas idag i konkurrens.  Varje år betalas miljardbelopp ut till de operatörer som bedriver kollektivtrafik på uppdrag av SL.  Risken för mutor är därmed stor, både i gränssnittet mellan SL och entreprenörerna, men också mellan entreprenörer och underentreprenörer, sade Gunilla Roxby Cromvall.

Ett förslag på reformerad mutlagstiftning har tagits fram och överlämnats till lagrådet för yttrande. Utöver lagstiftningen finns även uppförandekoder samt rekommendationer från bl.a. Institutet mot mutor som företag kan välja att ansluta sig till.

– Det har runnit mycket skattepengar till privata fickor bara sedan jag skrev den här interpellationen i februari. Det är bedrövligt – vi ska värna varenda skattekrona för att kunna utveckla kollektivtrafiken. Jag föreslår att landstinget anammar ett ”visselsystem” där tips om mutor, jäv och andra oegentligheter kan lämnas anonymt, sade Gunilla Roxby Cromvall.