Gå direkt till innehållet

Föreningstavlorna – vem bryr sig om dom?

På torsdag behandlar stadsdelsnämnden Marias Hannäs (V) motion om förbättringar av stadens föreningstavlor. Vi som är föreningsaktiva och sätter upp anslag har länge sett behovet av en översyn. En del tavlor är nästan murkna. Och idag finns ingen policy i staden. Precis som Maria skriver i motionen ändras stadsbilden, nya bostadsområden byggs, hållplatser flyttas, nya kommunikationer tillkommer etc. Det är viktigt att föreningstavlorna verkligen står där många passerar.

I Rågsved har vi efterlyst en ny föreningstavla efter att den gamla försvann efter renoveringen av gröna linjen. Detta kollas upp av förvaltningen, men då den gamla fanns på SL:s mark är det inte givet var en ny kan sättas upp. Att medborgarna bryr sig om föreningstavlor märks på medborgarförslagen. Flera gånger har det kommit förslag om nya föreningstavlor där folk tycker att det fattas. Självfallet borde det finnas föreningstavlor vid varje tunnelbanestation. En sådan riktlinje kan ingå i en policy för föreningstavlor.

Förvaltningen i Enskede-Årsta-Vantör avstyrker tråkigt nog motionen men kan tänka sig att en översyn kan ingå i stadens arbete för att ta fram råd och riktlinjer för stadens informationsskyltar. Skärholmen däremot tillstyrker motionen med samma hänvisning till trafikkontorets arbete… Tycker det vore kul att höra om du som läser detta har några förslag om föreningstavlorna! Har du någon där du bor eller passerar till tunnelbanan? Har du förslag på någon plats där det borde finnas en tavla?