Gå direkt till innehållet

Fp har inte gjort läxan – Måns Almqvists inledningsanförande om skolan

Ordförande, ledamöter!

Som alltid tycker jag att folkpartiets retorik när det gäller skolan håller högsta klass. Ni har blivit lite av retoriska experter på att beskriva skolans problem och utmaningar. Ni har också talat med stor tydlighet om behovet av kunskapsfokus och bidragit till skärpta skrivningar i skollag och läroplaner som till stor del är till det bättre.

Akilleshälen är själva resultaten. Dessvärre ser vi här en dyster bild av kunskapssegregering, där vissa skolor och områden lyckas riktigt bra, men andra försämrats avsevärt. Det är en farlig tillvänjning som pågår i Stockholm: vi börjar nu efter flera decennier vänja oss och nästan att ta det för en självklarhet att en stor grupp elever år ut och år in lämnar skolan utan att ha uppnått ens basala kunskaper. År efter år är det i Sverige 20-25 procent av varje årskull som inte fullföljer gymnasiet. De lämnar med ofullständiga betyg, de hoppar av eller de börjar inte över huvud taget.

Varför ser det då inte bättre ut? Om lärarlönerna hade höjts lika mycket och varje gång som Björklund skickat ett pressmeddelande och lovat det hade åtminstone lärarnas ställning sett annorlunda ut än vad den faktiskt gör. Om ni förmått gå från den fina retoriken till praktisk handling, hade kanske situationen varit annorlunda.

Man skulle kunna formulera det som att ni folkpartister inte gjort läxan. Fortsätter den här utvecklingen framstår ni snart som just sådana elever som är bra på att snacka, men aldrig orkar göra läxorna. Det låter bra när de snackar, men resultatutvecklingen har avstannat.

Jag tror att ett skäl till att läxan varit så jobbig är att den är utformad som ett grupparbete. Ni vill höja lärarlönerna, men ni ska få med moderaterna på tåget. Och de går gärna med på ändrade skrivningar, men ekonomiska resurser blir det sällan. Och att göra något åt friskolorna och hela den cirkusen är det inte tal om. Er oförmåga att se problemen med den marknadsanpassning som skett i hela skolsystemet är vad man skulle kunna kalla folkpartiets blinda fläck. Eller blåa fläck kanske. För jag tror den beror mycket på ert samröre med moderaterna.

Jag har sagt det förr och jag tvingas tyvärr säga det igen, i vårt land och i vår stad stad är det enklare att fixa tillstånd för att öppna en skola eller förskola än att öppna en pressbyråkiosk. Och jämför själv hur svårt det är för kommunen att stänga en pedagogisk verksamhet som uppenbarligen brister jämfört med att stänga en krog som slarvat med utskänkningen. Det är totalt skilda världar. Vad säger det om hur vi egentligen värderar skolan och den verksamhet som pågår där?

Så länge alliansen fortsätter att sitta i knät på friskolekoncernerna kommer den situationen tyvärr att bestå. Jag vet att vissa av er i alliansen, åtminstone stundvis, velat hoppa ur det där knät. Jag tror mig veta att det är lite fler folkpartister än moderater som velat det. Och när det gäller skolan önskar jag innerligt att folkpartiet hade varit lite starkare, och moderaterna lite svagare i den borgerliga alliansen.

För så länge ni sitter kvar i knät, kommer den bisarra ordningen att bestå.

Då kan skolministern prata om katederundervisning hur mycket som helst, samtidigt som vissa friskolor helt kallt fortsätter att marknadsföra sig med att de helt avskaffat klassrummen.

Då står ni och talar om ordning och reda, men tvingas se mellan fingrarna på rena vilda västern när tillstånd att driva skola auktioneras ut på blocket.

Jag tycker ni folkpartister ska hoppa ur det där knät. Ni vet själva att det egentligen är extremt oskönt. Jag tycker ni ska driva månglarna ur templet. Skolan är vårt samhälles främsta kulturinstitution, ja vår viktigaste institution över huvud taget. Jag tycker det är dags att vi ändrar hela kulturen i skolan. Den måste bli mindre komersiell och mer akademisk, mer intellektuell.

Jag yrkar bifall till vänsterpartiets budgetförslag.

Måns Almqvist