Gå direkt till innehållet

FP i Enskede-Årsta-Vantör missade chansen


Långa köer till finskspråkiga förskolor i söderort rapporteras idag. Nu tänker skolborgarrådet Lotta Edholm (FP) beordra stadsdelsnämnderna att starta finskspråkiga förskolor. Så dags tänker jag. Hennes parti i Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd hade chansen att stödja oppositionens skrivelse redan i februari 2012, där vi konstaterade att trots 19 köande barn hade vi ingen egen finskspråkig förskola.
Eftersom lagen om nationella minoriteter ger finskspråkiga barn rätt att välja förskola på finska och att tillräckligt antal platser inte finns ville vi att förvaltningen skulle undersöka om det gick att starta en finskspråkig avdelning i någon av våra egna förskolor. Svaret i maj 2012 innehöll tråkigt nog inga skarpa förslag. Intresset från föräldrarna var inte tillräckligt stort, bara få kom till en informationsträff. 
Vi var inte nöjda. Mer måste göras för att få kontakt med köande föräldrar och även föräldrar till de 24 finsktalande barn som redan går i våra förskolor. Vårt förslag att tillsammans med närliggande stadsdelsförvaltningar utreda om det gick att starta en finskspråkig grupp i närheten av Gullmarsplan/Globen röstades ner av alliansen. Hade Lotta Edholms partikamrater stött oss hade vi kanske haft en finskspråkig förskola/grupp idag!
I höst har förvaltningen startat finskspråkig öppen förskola en gång var fjortonde dag, och det är bra för föräldrar som vill att barnen ska kunna vara i finskspråkig miljö som komplement till den vanliga förskolan. Men det löser inte köerna till finskspråkig förskola. Eftersom vi har 19 finsktalande pedagoger i våra kommunala förskolor bara i Enskede-Årsta-Vantör borde det vara lätt att bemanna en finskspråkig grupp i en av våra förskolor.