Gå direkt till innehållet

Funktionsnedsatta får inte gruppbostäder

En bostadsfråga som många gånger kommer i skymundan när vi pratar bostadsbrist är bristen på gruppbostäder och servicebostäder för personer med funktionsnedsättningar. Några gånger om året får vi som sitter i stadsdelsnämnden en påminnelse om hur illa det är ställt. Att det ser så illa ut hör förstås samman med den bostadspolitik. Vi är långt ifrån en social bostadspolitik i det här landet och i den här staden idag.

I torsdags fick vi en rapport om hur det såg ut i Enskede-Årsta-Vantör för tredje kvartalet 2012. I sex fall av 13 som handlade om särskild bostad enligt LSS har de sökande inte fått något bostadserbjudande alls från socialförvaltningens bedömningskansli, som sköter bostadserbjudanden för alla stadsdelsnämnder. Fyra hade dessutom så särskilda behov att det inte har gått att lämna något erbjudande om en passande bostad.

Den senaste uppskattningen i Stockholms stad var att det fattas 510 bostäder perioden 2010-2014. År 2011 gick det till och med bakåt, fler omoderna gruppbostäder togs bort än vad som byggdes nytt. För de som står i kön och deras anhöriga är en lång väntan på lämplig bostad påfrestande. Eftersom vi i nämnden är ytterst ansvariga för att gynnande beslut ska verkställas i tid, ville vänsterpartiet och socialdemokraterna att förvaltningen skulle återkomma med en djupare redovisning av läget.

Miljöpartiet anslöt sig till vårt förslag men inte moderaterna och folkpartiet. Så nu får vi ingen djupare redovisning av orsaker till att så många inte fått bostadserbjudande. Förvaltningen har drivit på för att de som står i kö ska få erbjudande varannan månad fick vi veta och att man prövar möjligheten att bygga gruppbostäder i de stora byggprojekten. Men om vi når målen genom de planerna fick vi inte veta.

Jag menar att frågan om gruppbostäder måste prövas i varje bostadsprojekt framöver. Om det saknas gruppbostäder i en stadsdel bör man bygga där, även om det är mindre bostadsprojekt. För hur ska annars de som söker gruppbostäder som vill bo nära anhöriga i just de stadsdelarna någonsin få en bostad?