Gå direkt till innehållet

Grattis nya landstingsrådet!

V i Stockholms läns landsting valde i går kväll Håkan Jörnehed till nytt landstingsråd. Birgitta Sevefjord som blir 68 i januari, avgår efter tio år.

Håkan har varit heltidspolitiker sedan 2002, gruppledare sedan 2010 och sitter även i distriktsstyrelsen. Han har en bakgrund som vårdare för utvecklingsstörda och fackligt aktiv inom Kommunal.

– Jag känner starkt för vårdpersonalens situation. Alla måste vara medvetna om att vi har en stor uppgift framför oss med att lösa personalbrist, dålig arbetsmiljö och att få upp de lägsta lönerna. Vi politiker måste ta ett krafttag för att lyfta landstinget som en bra arbetsgivare. Tyvärr har vi fortfarande ett dåligt rykte bland många anställda. Jag vill jobba för att engagerade och kreativa anställda ska få ta större plats.

Håkan ägnar mycket tid åt att besöka vårdverksamheter, fackliga organisationer och patientföreningar.

– Vi brukar säga att alla ska få lika god vård men jag fick en tankeställare i går när jag besökte Rinkeby vårdcentral. Där talade personalen om att vi måste erkänna att det finns skillnader i hälsa och fördela behoven efter det. Det innebär ju bland annat att vi i den läkartäta innerstaden måste avstå resurser till bl.a. Rinkeby, Botkyrka och Nynäshamn.

Håkan Jörnehed är 48 år, bor med Otto och hunden Malte på Söder. Hans intressen är Friskis & Svettis, teater, film och lite schlager.

Birgitta Sevefjord fortsätter som fritidspolitiker och sitter kvar i fullmäktige för att arbeta med framtidens hälso- och sjukvård:

– Jag har fullt fortroende för att Håkan fortsätter i mina fotspår och kämpar mot hälsoklyftor och för en jämlik och jämställd vård.

Håkan Jörnehed väljs formellt på landstingsfullmäktige den 4 december. Ny gruppledare efter Håkan väljs den 10 januari.