Gå direkt till innehållet

Idrottslöften utan täckning – Mehdi Oguzsoys inledningsanförande

Högeralliansen fortsätter att göra nedskärningar i idrottsnämnden men i sin retorik och budgettext gör de gällande att de gör kraftiga satsningar.

Allt tycks vara frid och fröjd i idrottsnämnden, de investerar i nya anläggningar, rustar upp gamla anläggningar och ökar budgeten. Allt verkar vara i ”världklass” enligt alliansen. Personalapolitiken, jämställdhetsarbetet, folkhälsoarbetet och en optimal användning av skattebetalarnas pengar.

Hur ser det ut i verkligheten då?

Att det råder ett enormt gap mellan högeralliansens tomma retorik och praktik kan inte längre döljas, varken för oss i oppositionen eller för allmänheten. Att manipulera allmänheten med intet förpliktigande formuleringar har nått sin gräns. Det finns många exempel i högeralliansens budget som saknar täckning i verkligheten. Idrottsnämndens arbete med jämställdhet är katastrofal. Satsningar och förutsättningar för tjejer som sysslar med elitidrott är sämst i landet. Det mest konkreta exemplet på det är väl snöröjningen för damfotbollen som har varit allt annat än tillfredställande. Dessa förhållanden är otänkbara inom herrarnas elitidrott.

Högeralliansen budget har, sedan de tillträdde makten i Stockholm 2006, inte ens motsvarat pris och lönekompensation. Det talar sitt tydliga språk vad gäller kraftiga avgiftshöjningar och höjning av planhyror. Avgiftshöjningarna har varit kontraproduktiva pga. att besöken till simhallarna har minskat eller inte ökat i den takt man har prognostiserat. De faktiska nedskärningarna har gjort att löpande underhållsarbeten av anläggningar hamnat i oacceptabla nivåer och riskerar att kosta mycket mer i framtiden.

Idrottsnämndens verksamheter skall privatiseras oavsett om det gagnar stockholmarna eller inte. Privatisering av Högdalens sim- och idrottshall talar sitt tydliga språk. Genom att privatisera driften av simhallen förlorar skattebetalarna i Stockholm minst en miljon kronor per år i jämförelse med om anläggningen hade drivits i kommunal regi. Kommunen investerar flera hundra miljoner och privata aktörer gör vinst på det. Upphandling av bygg och drift av Brommahallarna som styrande majoritet beslutade om här i fullmäktige visade sig kosta mycket mer än om kommunen gjorde det. För en gångs skull så drog högeralliansen tillbaka upphandlingen men onödiga upphandlingskostnader slipper inte Stockholms skattebetalare.

Högeralliansens personalpolitik är under all kritik, förvaltningen har blivit mer toppstyrd, där kompetens, erfarenhet och utbildning inte kommer till användning. Personalens makt, inflytande och idéer filtreras bort. Överföring av idrottsanläggningar till fastighetsförvaltningen har skapat kaos och otydliga ansvarsfördelningar för personalen. Nämndens ansvarsområde har avlövats och verksamheten har centraliserats som i sin tur får konsekvenser för förvaltningspersonalen.

Vänsterpartiet har en annan politik som syftar till att sätta stockholmarna i rörelse och motion framför spekulationer och äventyr med skattemedel. Vi vill råda bot på bristen på idrottshallar genom att bygga minst 2 idrottshallar per år. Vi vill ta bort avgiften för barn- och ungdomsidrott som utövas under ickesäsong tid.

Vi står fast vid att starta bygget av sim- och idrottshallen i Skarpnäck. Idrottssatsningar skall genomföras jämställt mellan pojkar och flickors idrottande.

Vi vill införa icke personbundna årskort till stadens simhallar för att göra motion och rörelse mer tillgänglig ur ekonomiskt hänseende.

I stället för att skänka pengar till privata utförare av stadens simhallar vill vi använda de pengarna till att införa gratisbad för barn och ungdomar.

Detta är vänsters alternativ till högeralliansens idrottspolitik!