Gå direkt till innehållet

Ingen rök utan att elda på klimatproblemen – på DN debatt idag

”Fortum måste avveckla kolbränningen i Värtan”

Mera kol än olivkärnor. Det koleldade Värtaverket släpper ut lika mycket koldioxid som personbilstrafiken i Stockholm. Det rimmar illa med den politiska ledningens ambitioner att minska utsläppen och vara en ”miljöstad i världsklass”. Det är hög tid att Sten Nordin (M) tar sitt miljöansvar, skriver företrädare för Vänsterpartiet på DN Sthlsmdebatt idag.

På Värtaverkets fasad mot Lidingövägen hänger en gigantisk vepa med texten ”Ännu fler olivkärnor blir el och fjärrvärme”. Förbipasserande tänker nog att där eldas med biobränslen för att förse stockholmare med energi och varmvatten. Intrycket förstärks av pressmeddelanden om Fortums och Stockholms stads miljösatsningar och av den ofta upprepade frasen att Sveriges energiförsörjning är i det närmaste utsläppsfri.

(..)

Det råder alltså inget tvivel om att Fortum avser att fortsätta bränna hela berg av kol åtminstone till 2030, och kanske också därefter. Det är nu hög tid för ett politiskt ledarskap i en av Stockholms i särklass största utsläppskällor. Är Sten Nordin (M) beredd att ta sitt miljöansvar och verka för att Värtaverket snarast möjligt fasar ut fossilbränningen i Värtaverket?

Läs hela artikeln på DN Sthlmsdebatt