Gå direkt till innehållet

Kommunalares arbetsvillkor måste synliggöras!

Vet ni att Kommunals medlemmar i Enskede-Årsta-Vantör frivilligt går ner i arbetstid för att orka med sitt jobb. Den verklighetsinblicken fick vi i stadsdelsnämnden i torsdags, när vi diskuterade verksamhetsplanen för 2013. Kommunals medlemmar som vårdar och har omsorg om våra äldre, får betala med sänkt lön och sänkt pension för att deras arbetsmiljö är för hård och bemanningen för liten. Är det rätt?

Vet ni att Kommunals medlemmar arbetar långpass och varannan helg eftersom det är för låg bemanning i verksamheterna och därmed får familjelivet sönderslaget och svårt med socialt umgänge. Det sliter hårt på hälsan med en så tuff arbetsmiljö och gör det svårare att kombinera arbete med föräldraskap. Är det rätt?

Vet ni att Kommunals medlemmar har jättesvårt att få anpassade arbetsuppgifter när de inte orkar med jobbet. Då blir det omställning, som det heter. Ibland kan det gå att få annat jobb i kommunen, men annars blir det omställning till arbetslöshet, i bästa fall med en urholkad a-kassa. Annars försörjningsstöd.  Det finns helt enkelt inte utrymme i enheternas budget att ge sina utslitna anställda lättare arbetsuppgifter. Är det rätt?

Vet ni att många av Kommunals medlemmar som vårdar och ger omsorg lever i ständig ekonomisk osäkerhet och klarar inte sin månadsförsörjning när det gäller basbehov som hyra, el, telefon, mat och kläder. För de har inte heltid utan ofrivillig deltid, och i låglönejobben betyder det att leva på de yttersta marginalerna. Bara 20 % av de ofrivilligt deltidsarbetande ska erbjuda heltid i Enskede-Årsta-Vantör nästa år. Är det rätt?

Nej, nej, nej är mitt svar. Alliansen sa inte ett ord efter Kommunals starka vittnesmål. Vi vet att de flesta av Kommunal medlemmar är kvinnor. Hade det varit så här illa om de var män?