Gå direkt till innehållet

Lägg inte ned hjälpen till ex-kriminella kvinnor!

Arbetsmarknadsförvaltningen planerar att lägga ned kvinnodelen av Krami, som förra året ledde till att 22 kvinnor med förflutet i kriminella kretsar fick jobb. Nedläggningen kommer att drabba redan utsatta kvinnor. Karin Rågsjö, vice ordförande i Arbetsmarknadsnämnden är starkt kritisk till nedläggningen.

– Trots att kvinnodelen av Krami går bra väljer man att lägga ned den. 56 procent av kvinnorna har fått jobb jämfört med 51 procent av männen. Varför lägga ned den del av verksamheten som funkar bäst? Uppenbarligen anser den borgerliga alliansen att kvinnor är mindre värda än män, säger Karin Rågsjö (V), vice ordförande i Arbetsmarknadsnämnden.

Arbetsförmedlingen och kriminalvården har båda tydligt uttalat att man vill ha en kvinnoverksamhet.

– Enligt uppgift har Kriminalvården sagt sig vara beredda att betala en dryg miljon till verksamheten. Att inte Stockholms Stad nu kan gå in och stötta en viktig verksamhet för kvinnor visar på en bristande analys och förståelse för kvinnors speciella behov, säger Karin Rågsjö (V), vice ordförande i Arbetsmarknadsnämnden.

Både kriminalvården och Arbetsförmedlingen ämnar behålla sina två tjänstemän i verksamheten. Kriminalvården kommer att lyfta hela frågan till den samverkansgrupp som finns mellan kriminalvården och arbetsförmedlingen. Deras upplevelse är att staden redan vid inledande förhandlingarna var mycket motvilliga till att förhandla.