Gå direkt till innehållet

Läkare vill ha mer att göra

”Varje individ bör kunna ha eget inflytande över sitt eget arbete”, är ett axiom som Marie självklart skriver under på. Men när det sedan visar sig att personen bakom citatet är Thomas Flodin, ordförande i Stockholms läkarförening och att han uttalar sig under rubriken ”Läkare vill ha rätt att syssla med annat”, blir Marie lite misstänksam. 

Den känslan förstärks när Folkpartiets frihetsivrare, personallandstingsrådet Anna Starbrink, stödjer tanken på att läkare (och andra) i framtiden behöver ha flera arbetsgivare. Det som är bra för organisationen är bra för patienten, säger hon.

Marie trodde i sin enfald att det var helt andra problem läkarna tampades med. Vittnesmålen har duggat tätt om att administrationen tar för mycket tid, att regelbokens alla föreskrifter är ett gissel och att veckoarbetstiden vida överstiger 40 timmar. Men nu ser lösningen ut att vara fler arbetsgivare! Hur blir det då med arbetstidsreglerna och hur ska läkarna undvika att konkurerra med det egna ordinarie uppdraget, förutsatt att man med bisyssla inte avser flygfän utan vård av levande människor i någon form.

Thomas Flodin ”tror” att det går att kombinera flera jobb. Anna Starbrink vill se mer flexibilitet och tolkningar i det enskilda fallet. Marie misstänker starkt att det i slutänden är patienten som blir lidande när hon sitter där i väntrummet och förgäves väntar på sin husläkare som plötsligt prioriterar sin bisyssla. Hen kan ju ha blivit tvungen att skyndsamt dra till Nordnorge och täcka upp för läkarbristen där. För betänk att norska kronan ger mer klirr i kassan.

Not: I landstinget är det tillåtet för de anställda att ha en bisyssla, men inte om det skadar förtroendet, konkurrerar med landstingets verksamhet eller hindrar arbetet.