Gå direkt till innehållet

Lokalt näringslivsarbete på sparlåga

På företagarrådet i Enskede-Årsta-Vantör idag diskuterade vi trygghet och säkerhet i centrumområdena. Polisen berättade glädjande nog att butiksrånen minskade, men att de som ändå drabbas ofta är de små butiksägarna som kanske inte har samma möjligheter till larm, arbetar ensamma etc. Ett annat problem som kom upp var bristen på skyltning av områdena, där ansvaret ligger på trafikkontoret.

Inte oväntat kom Gullmarsplans centrum upp till debatt, se även Tidningen Årsta/Enskede. Stadsdelsförvaltningen berättade att fältassistenterna de närmaste veckorna kommer att kartlägga hur situationen ser ut. En del tycker att området är otryggt, andra inte. Men ombyggnaden av centrumet blev inte lyckad och polisen konstaterade att det trygghetsmässigt kan uppfattas som ett ingenmansland. Det finns ingen fungerande företagarförening och många bostadsrättsföreningar, så ansvaret är splittrat.

Även i Rågsved är ansvaret splittrat mellan ett stort antal fastighetsägare, men här har ändå en fastighetsägarförening nyligen bildats där de kommunala bostadsbolagen är stommar i verksamheten. Det blir väldigt tydligt att om våra små centrum ska utvecklas är det en klar fördel att vi har stora kommunala bostadsbolag i området som kan ta ansvar, gärna också som centrumägare som i Hökarängen.

En lokal företagare som bildat nätverket ”Gilla Söderort” var med på mötet. Hon önskade ett mer synligt lokalt näringslivsarbete, och hade tagit initiativ till den mötesplats för näringsliv, idrott och kultur i södra Stockholm som hon tyckte saknades. Klart är att alliansen inte har gett stadsdelsnämnderna ett större näringslivsuppdrag än det vi har idag. Med stadsdelsnämnder som får tillbaka ansvar, befogenheter och resurser kan vi vara mera aktiva och också uppfylla högre förväntningar på ett lokalt näringslivsarbete!