Gå direkt till innehållet

Ministern nöjd trots att barn vräks i Stockholm

DN igår, familjer med barn vräks fortfarande och Stockholm ligger i topp! Maria Larsson har utropat nolltolerans mot vräkningar där barn är inblandade och tillsatt en nationell samordnare. Så barnministern är nöjd. Barnvräkningarna har minskat med 20 procent det senaste året. En fantastisk siffra menar Maria Larsson.

Men professorn vid institutet för social forskning Sten-Åke Stenberg, är inte imponerad av minskningen. ”Det går upp och ner men ligger över tid på ungefär samma nivå. Det är min bild”, säger han. Stenberg lade tillsammans med tre kollegor fram en rad förslag för barnministern hur man skulle kunna komma tillrätta med vräkningarna. Inget av förslagen genomfördes, en dialog med kommunerna är bättre än ett knippe lagar som tar tid att införa menar Larsson – hon tillsatte en samordnare istället.

Kronofogden, som verkställer vräkningarna, menar att myndigheterna måste agera innan det går så långt som till vräkning. Hyresvärden ska till exempel vara skyldig att anmäla till sociala myndigheter när det är på väg att gå illa och socialtjänsten måste agera.

I Stockholm har antalet vräkningar med barn inblandade ökat år 2012. Mellan januari och september vräktes 38 barn, nästan en fördubbling mot 2011. Men Marie Ljungberg Schött, vikarierande socialborgarråd, är lika nöjd som Maria larsson. Hon är stolt över det arbete som den moderatledda alliansen har gjort. Inte helt nöjd men stolt!

Och då inställer sig en rad frågor som vi måste få svar på. Varför har vräkningarna ökat? Finns det ett mönster? Är det privatvärdar eller allmännyttan eller båda som vräker? Varför agerar inte socialtjänsten i tid? Är socialtjänsten för arbetsbelastad? Frågor vi kommer att kräva svar på. För vi kan inte ha det så här. Barn måste kunna växa upp utan att leva i skräck för att bli utslängd på gatan!

Inger Stark (V)
led. socialnämnden