Gå direkt till innehållet

När högern svänger vänster är det dags att se upp

I torsdags när vi i stadsdelsnämnden debatterade verksamhetsplanen för Enskede-Årsta-Vantör kunde jag aldrig ana att ledande moderater på riksnivå ett par dagar senare skulle gå ut med en rapport (med den folkhemslika titeln ”Trygga tillsammans”) om att privatiseringarna har kommit till ”vägs ände”.

När alliansen lokalt pratar sig varma för fler pengsystem som en förutsättning för valfrihet och ökad kvalitet, pengsystem som införts för att släppa in kommersiella aktörer i välfärden, så skriver Peter Norberg och Anna Kinberg Batra i DN att varken ägandet eller försäljningar har ett egenvärde.

När alliansen i stadshuset står fast vid att allt som inte är myndighetsutövning och strategisk ledning ska konkurrensutsättas, när utmaningar ska finnas kvar, när avknoppningar även fortsättningsvis ska uppmuntras är Norbergs och Kinberg Batras slutsats att ägande och driftsformer bör prövas från fall till fall med kriterier som tillgänglighet, kvalitet och samhällsnytta.

Det är så dags för moderaterna att prata fördelar med gemensamt ägande när äldreomsorgen i Stockholms stad till 60-70 procent drivs av privata företag, när man i Enskede-Årsta-Vantör ignorerat oppositionens krav på att det ska finnas rätt till kommunal hemtjänst också i Rågsved och Hagsätra.

Det är så dags för folkpartiet att prata stopp för utförsäljningar av allmännyttan, som idag i ABC-nytt, då allmännyttan närmast är utraderad i innerstaden och kraftigt minskad i attraktiva närförorter. Det är inte trovärdigt att göra en vänstersväng när man först privatiserat mest i landet.