Gå direkt till innehållet

Orimliga pensionsvillkor i landstinget

Ev av många debatter i landstingsfullmäktige i dag rörde heltidsarvoderade landstingspolitiker och deras pensionsförmåner. Tillträdande landstingsrådet Håkan Jörnehed (V) försvarade sin motion och menade att många medborgare blir upprörda över dessa förmåner.

– Samtidigt förs en tuff politik på riksplanet mot bidrag och det är en hårdför arbetslinje som gäller. Men just heltidspolitiker har andra betydligt generösare villkor när de av någon anledning avbryter sitt förtroendeuppdrag innan de fyllt 65 år, säger Håkan Jörnehed.

I svaret på motionen anförs att vi har de regler för pensioner för landstingsråd och heltidsarvoderade som rekommenderats av SKL.  Vi har dock inte antagit de senaste rekommendationerna från SKL utan går på pensionsregler som gällde före 2002.

– De är absurt och väldigt provocerande mot dem som i dag är arbetslösa och utsätts för allt hårdare krav. Jag tycker att politiker här i landstinget borde ha liknande villkor som övriga arbetslösa. Annars spär vi bara på politikerföraktet, säger Håkan Jörnehed och fortsätter:

– Nu anses motionen besvarad och man inväntar en ny rekommendation från SKL. Vad det förslaget eventuellt mynnar ut i vet vi inte och inte när det kommer. Och det blir trots allt bara en rekommendation.  Vi borde börja med att verifiera de pensionsregler som SKL tog fram i början på 2000-talet. Vi har ju politiker här i vårt landsting som får upp emot 56 000 kr i månaden i pension i många år framöver.