Gå direkt till innehållet

Rågsjö och Brink i SvD: ”Stockholm ska inte ha massarbetslöshet”

Allt fler Stockholmare drabbas av arbetslöshet. Sedan september 2011 har de arbetssökande ökat med 4,5 procent i Stockholms stad, de arbetslösa ökat med 2,6 procent och personer i program med aktivitetsstöd ökat med 15,6 procent. I dag är omkring 7 procent av stockholmarna arbetslösa. Kalla fakta som pekar på att vi har en massarbetslöshet på gång även i Stockholm.

Det är dags att ta fram riktiga jobb. Vi vill driva en aktiv arbetsmarknadspolitik i Sverige och i Stockholm. De signaler vi får från arbetslösa på jobbtorgen i Stockholm är att de fortfarande erbjuds kortkurser som inte ger fäste på arbetsmarknaden.

Jobbsökaraktiviteter och coachning slukar i dag det mesta av de resurser som regeringen avsätter för arbetsmarknadspolitiken. Den politiken har lett till en explosionsartad ökning av långtidsarbetslösheten, samtidigt som det är brist på arbetskraft inom vissa yrken.

Vänsterpartiet vill slopa de rigida garantiprogrammen och satsar i stället på aktiva åtgärder med högre kvalitet som stärker de arbetssökandes möjligheter till anställning. Arbetsförmedlingen ska ha större frihet att erbjuda arbetslösa aktiva insatser som utbildning, riktat anställningsstöd eller praktik vid den tidpunkt som efter en individuell bedömning anses lämpligt, utan att invänta en fast tidsgräns.

I riksdagen driver vi frågan om att avskaffa det förnedrande Fas 3 och i stället erbjuda övergångsjobb och utbildningsplatser till samtliga som i dag är placerade där. Övergångsjobben ska finnas inom det offentliga eller entreprenörer anlitade av det offentliga, samt i ideella organisationer. Deltagarna ska ha lön enligt kollektivavtal.

Stockholm och Sverige står inför ett generationsskifte. Vi ska därför ta vara på den stora resursen bland våra arbetslösa som inte vill annat än arbeta. I riksdagen har vi föreslagit generationsväxlingsprogram vid myndigheter och förvaltningar, som står inför stora pensionsavgångar. På så sätt kan unga få jobb och kunskaper kan föras över från dem som snart pensioneras. Vi vill se ett omfattande program med utbildningsvikariat inom omsorgen och ett stöd till anställning av lärlingar.

Praktik med visstidsanställning i äldreomsorgen är en väg för dem som är arbetslösa och intresserade av att arbeta inom äldreomsorgen. Fler som går på jobbtorg ska få visstidsanställning i staden upp till 12 månader, i stället för sex månader. Ett år ger mer arbetslivserfarenhet och ökar möjligheterna på arbetsmarknaden. Det ger också rätt till A-kassa.

Sverige och staden måste se utbildning som en social investering. Stockholm bör därför se över vilka vägar som vi erbjuder för de som saknar grundutbildning. Längre utbildningar som leder till arbete ska prioriteras före de kortkurser som alliansen har köpt in för 135 miljoner kronor. För att rusta människor i långtidsarbetslöshet och öka antalet stockholmare med gymnasiekompetens krävs en satsning på kommunal vuxenutbildning.

I riksdagen har vi föreslagit en rätt att läsa in gymnasieskolan inom vuxenutbildningen. Vi satsar också på fler platser i högskolan, yrkeshögskolan och arbetsmarknadsutbildningar. Tillsammans skulle våra förslag ge drygt 60 000 nya utbildningsplatser.

Så länge staten inte tar sitt ansvar ska staden ge förutsättning för studier för lågutbildade vuxna som går på jobbtorg genom att motivera till basstudier med behållet försörjningsstöd. Självfallet ska aldrig någon tvingas in i studier, men alla bör få träffa studie- och yrkesvägledare. Med Vänsterpartiets budgetförslag i riksdagen skulle möjligheter finnas till gymnasiestudier inom vuxenutbildningen med förmånlig studiefinansiering i form av aktivitetsstöd eller studiemedel med högre bidragsdel. I väntan på statlig finansiering ska staden omarbeta riktlinjerna för försörjningsstöd så att inskrivna på jobbtorg utan relevant utbildning kan läsa in nödvändig kompetens enligt vårt förslag.

Arbetslösa är en outnyttjad resurs. Vi måste rusta varje individ och ge dem förutsättningar till hållbara jobb.

JOSEFIN BRINK (V)

arbetsmarknadspolitisk talesperson

KARIN RÅGSJÖ (V)

vice ordf Arbetsmarknadsnämnden Stockholms stad
samt vice gruppledare Vänsterpartiet Stockholms stad

Läs artikeln på SvD och delta i debatten i kommentarsfältet.