Gå direkt till innehållet

Samma rätt till vård

Sverige har kritiserats av FN för hur asylsökande och papperslösa särbehandlas inom vården. Det förslag som regeringen med stöd av Miljöpartiet lägger fram är ett underkännande av FN:s krav på allas rätt till lika vård.

– Vården ska erbjudas på samma villkor som för bosatta. Det är olyckligt att se hur Miljöpartiet övergivit en mycket viktig humanitär princip, säger Håkan Jörnehed (V), gruppledare.

Utredningen om vård för papperslösa m.fl. föreslog 2011 i sitt betänkande att asylsökande och papperslösa personer, oavsett ålder, ska erbjudas subventionerad hälso- och sjukvård av det landsting där de bor. Regeringen valde att inte gå vidare med förslaget eller ens remissbehandla det. Istället föreslår man att bestämmelser för vård för personer som vistas i Sverige utan tillstånd ska tas in i en särskild lag.

– Vi anser att det är fel att reglera rätten till vård på det här sättet. I regeringens förslag får asylsökande och papperslösa över 18 år*) endast vård som inte kan anstå. Det betyder att vårdpersonal också framöver tvingas sortera mellan olika personer utifrån deras juridiska status. Det är inhumant och ovärdigt ett modernt samhälle. Migrationspolitiska överväganden ska inte stå i vägen för grundläggande mänskliga rättigheter, säger Håkan Jörnehed.

*) Asylsökande/papperslösa barn under 18 år har oinskränkt rätt till vård.