Gå direkt till innehållet

Ska vi ha något Järvafält kvar?

Fram till den tredje augusti ställs planerna för den nya bebyggelsen på Järvafältet utanför Rinkeby ut på Folkets Hus. Tillgången till ett naturområde som Järvafältet är en orsak till att många av oss valt att bo i Rinkeby. 

En av Europas största största trafikplatser vid Hjulsta, begravningsplatsen vid Hästa gård, den breddade motorvägen E18 och nu förslaget om ytterligare bebyggelse på fältet framför Rinkeby, gör att det unika naturområdet i bästa fall blir en mindre stadspark som ska användas av allt fler människor.

Det är en skandal att man av ren snöd vinning  inte har lagt motorvägen i tunnel. Då hade man kunnat bygga ovanpå tunneln, fått en naturlig förbindelse med  fältet och kunnat bevara det som ett unikt naturområde. 

Det går utmärkt att lägga Förbifarten i tunnel för att skydda natur och grönområden i Bromma och på Ekerö. Men på Järva, där Förbifarten inte läggs i tunnel, exploaterar man istället ännu mer mark av det krympande grönområdet.

Jag har svårt att se ett tydligare bevis på att vi har en reell miljörasism i Stockholm.

Ann-Margarethe Livh
Oppositionsledare för Vänsterpartiet i Stockholms stad och Rinkebybo