Gå direkt till innehållet

Skilda uppväxtvillkor i Enskede-Årsta och Vantör

Skummade Rädda Barnens nya rapport om barnfattigdomen utifrån 2010 års statistik. Barnfattigdomen i Vantör är 25,7 procent 2010, en liten minskning från 2009 då det var 27,1 procent fattiga barn. Ändå är vi inte tillbaka på 1991 års nivåer, då barnfattigdomen i Vantör var 24,7 procent.

1991 var mina egna barn 5 och 2 år gamla. Var fjärde av deras förskolekompisar levde då i barnfattigdom. 2010 är situationen ungefär densamma. Det är tungt att konstatera.

Enskede-Årsta som är andra delen av vårt stadsdelsområde var 2010 nere i 9,3 procents barnfattigdom, en minskning från 2009 då det var 10,4 procent fattiga barn. I denna del av stadsdelsnämndens geografi är barnfattigdomen nu bara hälften av de 18,9 procent som den var 1991.

Att barnfattigdomen går ner i några av vår områden är bra. Men att det står stilla i andra är illa.