Gå direkt till innehållet

Slaget mot riskkapitalisterna

Landstingsrådet Birgitta Sevefjord (V) föreslår i en motion att riskkapitalbolag stoppas inom vården i Stockholms läns landsting.  Det kan göras med hjälp av en ny skrivning om koppling till skatteparadis i landstingets uppförandekod. Möjligheten att begränsa vinstuttag bör ses över och på sikt ska inte vinstdrivna företag tillåtas inom hälso- och sjukvården.

– Alliansen tycks mena att det numera krävs ett riskkapitalbolag för att klara konkurrensen på den så kallade vårdmarknaden. Små och ideella organisationer slås ut, eller väljer att inte lägga anbud. Det finns således flera goda anledningar att komma tillrätta med de företag som dels använder sig av avancerad skatteplanering och dels håller på att bilda oligopol inom Stockholms hälso- och sjukvård. Inte minst för att främja ett större utbud av alternativa verksamheter, sade Birgitta Sevefjord.

– Många delar vår uppfattning. I en enkät i Dagens Samhälle anser tre av fyra lokalpolitiker att vinstuttag i välfärden borde stoppas helt eller delvis. Det gäller samtliga partier utom Moderaterna.

SKL:s jurist Mathias Sylwan tror att det är möjligt att EU-domstolen skulle godkänna att en kommun i Sverige utesluter företag med kopplingar till skatteparadis från en upphandling. Sylwan är också kritisk till hur svenska domstolar förhåller sig till LOU. De har en tendens att övertolka regelverket och lyfter aldrig målen till EU-domstolen för vägledning.