Gå direkt till innehållet

Ta båten till jobbet!

En satsning på kollektivtrafiken är en satsning på jämställdheten, sade Gunilla Roxby Cromvall i sitt anförande i budgetfullmäktige. Kvinnor gör fler resor och uträttar fler ärenden och det måste tas in i planeringen.

– Och vi vill ha det som i New York där staden driver tunnelbanan. Kollektivtrafiken är ett samhällsåtagande som inte lämpar sig för privata entreprenörer.

– Trängseln måste lösas på både kort och lång sikt, sade Gunilla och lyfte fram de viktigaste investeringarna, bland annat t-bana till Nya Karolinska och Spårväg Syd.

– Med trådbussar förbättrar vi på kort sikt och till en billig kostnad. Vi kan till exempel konvertera stombuss 4 till trådbuss.

Ett stort problem är den begränsade framkomligheten, inte minst i centrala staden.

– Vi måste få fredade kollektivkörfält så att bussarna inte fastnar i köer i rusningstid. Och för dem i sydväst som inte vill trängas på vägarna presenterar vi i dag i DN en pendelbåtslinje från Skärholmen till City via Gröndal och Lilla Essingen.