Gå direkt till innehållet

Trots protesterna läggs biblioteket i Akalla ned

Under torsdagskvällen fattar den borgerliga alliansen beslut om att lägga ned biblioteket i Akalla, trots protester från de boende.

– Det är oerhört viktigt att barn får utveckla sina språkfärdigheter. Det är tråkigt för alla barn och vuxna att de nu mister sitt bibliotek. Att biblioteket har fått färre besökare är inget försvar för nedläggning. Det hänger samman med alltför snäva öppettider och för lite personal. Vi måste satsa på biblioteket istället för att lägga ned verksamheten i Akalla, säger Leo Ahmed, ordförande för Vänsterpartiet i Kista.

Leo Ahmed arbetar inom barnomsorgen och framhåller att en flytt av biblioteket till Kista och Husby försvårar tillgängligheten för barn.

– Jag arbetar själv inom barnomsorgen här i Akalla och vi besöker ofta biblioteket med barnen. Det är redan ett krävande arbete för förskolepersonalen att klä på alla barn och ta en promenad till biblioteket. Genom att flytta biblioteket till Husby kommer saken att bli värre, säger Leo Ahmed.

Vänsterpartiet är det enda parti som tar ett klart ställningstagande för att bevara och förstärka biblioteket i Akalla.

– Det är ett hån mot Akallaborna att staden pratar om att satsa på området genom ”Järvalyftet” och sedan lägger ned stadsdelens enda kulturverksamhet, säger Ann Mari Engel (V), Kulturnämndens vice ordförande.

– Det finns en stor obalans mellan satsningarna på kultur inom innerstaden och i förorten. Att den borgerliga majoriteten helt vagt pratar om ”en ny mobil biblioteksservice i Akalla” är till intet förpliktigande. Istället måste biblioteket i Akalla få större resurser, säger Ann Mari Engel (V), Kulturnämndens vice ordförande.

Beslutet tas under Kulturnämndens sammanträde den 14 juni 2012.

På bilden ovan: Ann Mari Engel (t.v) samt Leo Ahmed (t.h.)