Gå direkt till innehållet

”När vi två blir en”

Capio köper Carema sjukvård med bland annat 35 vårdcentraler och flera specialistverksamheter, däribland psykiatri. Därmed stärker Capio sin ställning som vårdjätte på den svenska marknaden. Den köpta verksamheten har en omsättning på cirka 1,7 miljarder.
Med affären renodlar Carema sin verksamhet till att omfatta enbart omsorg.
– Två riskkapitalbolag delar upp marknaden mellan sig. Det var inte riktigt det vi menade när vi kräver stopp för riskkapitalbolag i vård och omsorg. Nu får vi en vårdjätte som ifråga om vårdcentraler dubblerar antalet, från 35 till 70. Inom specialistvård och lokalsjukhus ökar verksamheten med 25 procent, säger Birgitta Sevefjord (V), oppositionslandstingsråd och fortsätter:
– Vi har nu två parallella sjukvårdsorganisationer i vårt län; en offentlig och en privat under Capios flagg. Från vaggan till graven får du nu vård och omsorg av ett riskkapitalbolag som med största sannolikhet ökar sina vinster avsevärt. Vad kommer det att innebära i form av ökat utflöde av våra skattepengar?
 Efter köpet av Carema sjukvård ökar Capio sin årsomsättning till 5, 8 miljarder.
Carema Care blir kvar som renodlad omsorgsverksamhet. Skandalerna kring flera äldreboenden har duggat tätt de senaste åren. Det har handlat om dålig hygien och otillräcklig vård på grund av underbemanning.
Kritiken har också handlat om att ägarna undvikit att betala skatt i Sverige genom att föra ut vinsterna till skatteparadis. Carema lovade i fjol att man i år ska betala skatt i Sverige.

Vänsterpartiet i landstinget föreslår i en motion som i dag behandlas av landstingsstyrels att införa en paragraf i landstingets uppförandekod för leverantörer om att företag som har avtal med SLL  inte får ha någon koppling till företag baserade i skatteparadis.

– Vi har länge kritiserat att riskkapitalbolagen ägnar sig åt att köpa upp företag, höja värdet på dem och sedan sälja dem vidare med god vinst. Dagens affär visar hur rätt vi hade, säger Håkan Jörnehed (V), gruppledare.