Gå direkt till innehållet

Vad är samhället? Ann Mari Engels inledningsanförande

Vad är samhället? frågar Strindberg i sin lilla katekes:

En samlevnadsform som utvecklat sig under inverkan av överklassens syfte att hålla underklassen under sig.

Under de 100 år som gått sedan Strindberg dog har vårt samhälle förändrats i grunden. Men under de senaste åren har klassbegreppet fått en förnyad aktualitet.  Det används ju till och med av Sten Nordin! Vår region och vår stad håller på att slitas isär av växande klassklyftor, mellan allt rikare och allt fattigare människor.

Denna utveckling är självförvållad, hemsnickrad här inne i Stadshuset. Vi har ekonomiska resurser och extremt goda förutsättningar i vår lilla fredade vrå av världen. Men ni sitter här och uppfinner fundamentalistiska modeller som innebär stora överföringar av gemensamma resurser till privata företag, som innebär att riskkapitalbolag får sköta våra barn och äldre, som innebär att ungdomar varken har bostad eller jobb och att stadsdelsnämnderna reducerats till transportkompanier för upphandlingar och remisser.

På en timme ska vi här avhandla både koncernen med alla stadens bolag och stadsdelsnämnderna och personalpolitiken. De har något gemensamt: en nedmontering av det demokratiska inflytandet.

Stadsdelsnämnderna är avlövade, satta på svältkur och fråntagna sina demokratiska verktyg. De kan inte ens ingripa mot uppenbar vanvård eller ha en egen reception för medborgarna, för allt beslutas i Stadshuset. Vi vill få slut på denna skendemokrati och centralstyrning. Vår budget har fokus på förorterna och presenterar många nya former av verkligt medborgarinflytande.

Inom Koncernen och stadens bolag tas strategiska framtidsbeslut utan demokratisk förankring, utan diskussion ens med oppositionen och minst av allt med de medborgare som berörs. Jag är rädd att ni bäddar för ett omfattande politikerförakt och ett politiskt ointresse som är en verklig fara för vår demokrati.

Det demokratiska underskottet gäller också i högsta grad stadens anställda och verksamheter. Det har aldrig varit så tyst från både chefer och anställda och aldrig har de styrts så starkt från Stadshuset. SLK har blivit Stadens Lydighets-Kontrollanter.

Det är dags att låta medborgarna vara med och bestämma: inte om de vill åldras hos Attendo eller Attendo utan hur de vill att innehållet i vardagen ska formas. 

Det är dags att ge personalen förtroende i stället för misstro.

Kort sagt: det är dags för en annan politik!

Ann Mari Engel