Gå direkt till innehållet

Varför höjs hyrorna?

Som vice ordförande i Familjebostäders styrelse har jag insyn i en av Stockholms allmännyttiga bostadsbolag. Det är ett allmännyttigt bolag, det betyder att mitt uppdrag är från er Stockholmare. Så låt mig vara ärligt, Familjebostäder behöver inte höja hyrorna nästa år.

Men varför kommer de då ändå att höjas, lika obevekligt som varje år?

Det beror på att alliansen egentligen inte vill ha allmännyttiga hyresrätter. Visst, de vill ha kvar allmännyttan till namnet, men de har ändrat själva grundtanken bakom allmännyttiga bostäder – att i första hand finnas för att ge människor bostäder. Det är inte i första hand behov som ligger till grund för ännu en höjning, det är begär. Efterfrågan ska styra, och i Stockholm är bostadsbristen omfattande och efterfrågan stor. Då säger marknaden att hyrorna ska upp. Bolagen ska vara vinstdrivande säger de, men då är de ju inte längre allmännyttiga.

För två år sedan fick vi en ny lag om allmännyttiga bostadsbolag. En lag som kom till som en kompromiss mellan parterna på bostadsmarknaden för att försöka bevara den allmännyttiga bostadsmarknaden. Men vi varnade redan då att lagen innehöll farliga luckor, och nu två år efter lagens införande är det tydligt för alla att lagen öppnat för systematisk plundring av det gemensamt ägda.

Här vill jag vara extra tydlig – ett allmännyttigt bolag ägs för att erbjuda något som marknaden inte kan eller vill: Ett högkvalitativt boende till en rimlig kostnad. Vänsterpartiet visar i vårt förslag till budget att vi vill låta allmännyttan fungera som en allmännytta. Den får varken dräneras på resurser för att finansiera övrig kommunal verksamhet eller driva på för en skenande hyresutveckling. Tvärtom ska hyresintäkterna, som det i slutändan handlar om, användas till bolagets och hyresgästernas bästa. Och för att bygga nytt och billigt.

Sen är inte allt frid och fröjd i de allmännyttiga bolagen. Men det blir knappast bättre av de utdelningar på 1,3 miljarder från allmännyttans hyresgäster som staden tog ut i våras. Utdelningar som motsvarar 17000 kronor per hyresgäst i ackumulerade hyror. Vi har polisanmält alliansens värdeöverföringar från allmännyttan. De har bl.a. använt hyresgästernas pengar för att bygga allmänna vägar, som om pengarna för vägbyggen plötsligt vore hyresgästernas ansvar. Det är pengar som ska stanna i bolagen och utveckla verksamheten till att bli ännu bättre, inte gå till vägar och förskolor. Till det har vi skattepengar.

För att understryka borgarnas syn på allmännyttan lät man de tre bolagen gå med i Fastighetsägarföreningen, en organisation som anser att bruksvärdes- och hyresförhandlingssystemet ska avskaffas och marknadshyror införas. Det är ett medlemskap jag river med glädje efter valet 2014.

Vi vill sätta stopp för den här utvecklingen. De allmännyttiga bolagen är ekonomiskt sunda och välmående.

Därför skriver vi svart på vitt i vår budget – inga hyreshöjningar under nästa år.