Gå direkt till innehållet

Vi höjer våra röster i Högdalen!

Vi är många som har gått och väntat på att programsamrådet för Högdalens centrum ska komma ut på remiss. Efter att ha ställt en fråga till stadsdelsförvaltningen har jag fått veta att programsamrådet beräknas bli i maj 2013. Då äntligen är det alltså dags för Vantörsborna att säga sitt om det förslag som stadsbyggnadskontoret tar fram och där det ingår  markanvisningar för Rangstaplan (studentlägenheter och hyreslägenheter vid parkeringsplatsen), Bänkskåpet (en parkyta vid Sjösavägen) och Branddörren 2 (gamla skolan och förvaltningshuset som las ner till Vantör slogs ihop med Enskede-Årsta stadsdelsnämnd. För Branddörren 2 beräknas plansamrådet till april 2013, dvs. märkligt nog en månad innan programsamrådet! Det tycker jag är helt bakvänt. Ska det vara helhetsperspektiv så ska det.

Redan nu finns starka uppfattningar, läs kritik mot byggandet av bostadsrätter som driver upp priserna från Ulrika Dahl från nätverket linje 19 i Mittisöderort. Medelinkomsten i Enskede-Årsta-Vantör är 40 000 kr lägre än staden. I Rågsved var medelinkomsten 2010 för 20-64 åringar 202 500 kr, långt under snittet i 283 900 kr i stadsdelsområdet. I Rågsved har många fler ekonomiskt bistånd än i övriga området. Så det är inte Rågsvedsborna som stadsdelsnämndens ordförande Anders Hellström, (M) talar om när han i artikeln säger att ”även de med mer marginella tillgångar kan bo i bostadsrätter….”. Inte heller lär man bygga för äldre med låg pension som idag bor tre trappor upp utan hiss och behöver flytta till ett tillgängligt seniorboende.

Nej i själva verket är det mycket tydligt att Stockholms stad inte bygger för oss i Vantör utan för att mer kapitalstarka ska flytta hit och ”lyfta” området, istället för att ge oss lokalt mer inflytande över vårt områdes utveckling. Samma logik ligger bakom den huvudlösa planeringen att bygga radhus/villor mitt i skogen i Rågsveds friområde och förstöra ett unikt natur- och rekreationsområde i Stockholm. Vi som bor här ser behovet av hyresrätter till rimliga hyror för att våra ungdomar ska ha råd att flytta hemifrån, behovet för hemlösa att få en egen bostad som de har råd att hyra. Vi ser behovet av bra klimatsmarta bostäder för låginkomsttagare. För dessa grupper bygger man inte heller i bostadsrättstäta eller villatäta stadsdelar. Så blandningen av bostadsformer som borgarna hänvisar till när man vill bygga dyrt i Vantör är selektiv. Så drivs låginkomsttagare allt längre ut från stadens mitt.