Gå direkt till innehållet

Vilket lagrum använder polisen?

Som ledamot för Vänsterpartiet i Stockholms polisstyrelse, är jag mycket kritisk till polisens metoder i jakten på papperslösa. Man kan fråga sig vilka prioriteringar polisen gör och vilka etiska regler man håller sig till. Vad blir nästa steg – att stå utanför skolor och kontrollera barn?

På måndag har polisstyrelsen möte. Då kommer Vänsterpartiet att lägga en skrivelse med anledning av det inträffade.

Vi kommer att lägga en skrivelse där vi frågar vilket lagrum polisen använder för att utföra kontroller av medborgare i kollektivtrafiken. Ingenstans i polisens verksamhetsplan, varken den rådande eller den nya som ska beslutas på måndag, står det att jakten på papperslösa är ett prioriterat område. Istället borde polisen fokusera på mäns våld mot kvinnor, som är ett långt större problem.