Gå direkt till innehållet

Alla barn har rätt till en bra förskola

Ordförande, fullmäktige, stockholmare.

Alla barn har rätt till en bra förskola. Framför allt för barnens skull men även för att kvinnor och män ska kunna delta på samma villkor i yrkeslivet. Det är grunden för jämställdhet.

Vi har ett nytt förskoleprogram som i stort sett är bra. men i en segregerad stad är det svårt att leva upp till det, om inte politiken ändras. För att jämna ut skillnaderna vill vi se över resursfördelningssystemet. Vi vill ha samma system som grundskolan har. Först då kan alla förskolor i hela staden följa både den nationella förskoleplanen och stadens förskoleprogram. Förskolor i ytterstaden där det finns stora sociala behov ska få betydligt högre ersättning.

Det största hindret för en bra förskola för alla är segregationen. Den måste lösas, staden måste bli öppen för alla. I flera av våra stadsdelar blir förskolan den första verksamhet som invandrade föräldrar möter. Därför är förskolan så viktig och därför måste vårdnadsbidraget bort.

Det handlar om det svenska språket, det handlar om kontakten mellan förskolans personal och föräldrarna, det handlar kort sagt om ingången till det svenska samhället. Vänsterpartiet anser att alla barn ska få gå i förskolan 35 timmar i veckan, oavsett om deras föräldrar studerar, är föräldralediga, är arbetslösa eller arbetar. Förskolan är till för barnen i första hand. Problemet som så många har med förskola på obekväm arbetstid måste lösas, med det snaraste, det borde redan ha varit verklighet.

I det nya förskoleprogrammet står det om det viktiga jämställdhetsarbetet. Det är bra, men så mycket mer blir det inte. För att jämställdhetsarbetet på förskolorna ska lyckas måste det finnas en strategi som är tydlig och pekar framåt. Inte bara allmänna ord om jämställdhet. Det behövs jämställdhetspedagoger i alla stadsdelar som kan vara spjutspetsar.

De föräldrar och barn som idag inte använder förskolan ska bli tipsade om att göra det. Vi behöver en uppsökande verksamhet i Stockholm. De gömda barnen, de asylsökande barnen, och de papperslösa barnen, som så väl behöver hjälp med att komma in i det svenska samhället. De har rätt till förskola, vi måste se till att de får möjligheten.

Utbyggnaden av förskolor är problematisk. I ytterstaden byggs det dels gigantiska förskolor med mer än fyra avdelningar, alternativt provisorier i bland annat gamla butiker. I innerstaden är hyrorna för höga, förskolorna för små och gårdarna minimala. Att hitta lämpliga lokaler eller mark att bygga på är nästan omöjligt. Ombildningarna till bostadsrätter är en del av problemet.

Alla barn har rätt till en bra förskola. Oavsett var i Stockholm de bor och oavsett vilka föräldrar de har.

Bifall till Vänsterpartiets budgetreservation i kommunstyrelsen.

Inger Stark