Gå direkt till innehållet

Allians utan argument i debatt om Rågsveds friområde

Ikväll debatterade vi motionen om mellankommunalt naturreservat för Rågsveds friområde och Kynäsberget, av Maria Hannäs (V) och Daniel Hellden (MP) i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd. Hela oppositionen tillstyrkte motionen, vänsterpartiets och socialdemokraternas gemensamma reservation kan du läsa här.

Som väntat stödde alliansen förvaltningens förslag om avslag utifrån att staden inte har något uppdrag att bilda naturreservat i Rågsved. Men det var ju poängen med motionen, att ge ett uppdrag.  Då var miljöförvaltningens tjänsteutlåtande bättre, det styrkte att friområdet har så höga natur- och rekreationsvärden att det kan bli naturreservat och att ett reservat skulle få större kvaliteter om husplanerna ”justerades så långt möjligt efter befintliga naturvärden och centrala promenadstråk i området.”

Tråkigt nog var inte centerns ersättare med på sammanträdet, annars hade jag velat fråga hur centern som vill vara alliansens gröna röst kan försvara exploateringen av friområdet. Nu blev det främst folkpartiet som yttrade sig i debatten, och försvarade förvaltningens avslag. Bebyggelse skulle göra friområdet mera känt och mera tillgängligt var argumentationen, och naturen kunde skyddas på andra sätt än genom naturreservat.

Att friområdet inte är så känt som de stora värdena motiverar höll oppositionen med folkpartiet om. Men inte att det är otillgängligt och inte att småhusbebyggelse med bilvägar tvärs genom området är rätt recept för att göra naturområdet mer känt. Det handlar om andra insatser, skyltning, information, etc. Moderaterna yttrade sig knappt i sakfrågan, och ville ha streck i debatten efter ett tag.

Själv argumenterade jag utifrån att ett mellankommunalt naturreservat skulle vara ett äkta samband, mellan Rågsved och Huddinge som grannområden, till skillnad från programmet för sambandet Farsta-Högdalen, dit friområdet förpassats, trots att det ligger vid sidan om. Ett oäkta samband vill jag påstå.

Jag frågade hur det kommer sig att både Årstaskogen och Älvsjöskogen ska bli naturreservat under borgerligt styre, men att Rågsveds friområde med högre naturvärden inte ska bli det. Och som jag hört ryktas, ska kolla, att den del av Älvsjöskogen som ligger i Vantör inte är tänkt att ingå i kommande naturreservat, trots att det har högre naturvärden än skogen på Älvsjösidan.

Alliansen ville inte höra talas om socioekonomiska motiv bakom de skilda prioriteringarna, men blev svaret skyldig. Jag hoppas att motionen sår frön av eftertanke hos alliansen. Om inte kan de kanske tänka på vilka röster som de förlorar med sin politik. Miljöförvaltningens yttrande och nya fakta om nyckelbiotoperna ger möjlighet att backa bandet. Om inte, har vi ett val att vinna 2014. Då gör vi skillnad!