Gå direkt till innehållet

Äntligen!

Äntligen hör man något  från landstingsalliansen när det gäller personalfrågor. Det är väl första gången sedan 2006! För vi har väl alla de senaste åren tagit del av otaliga rapporter om personalbrist och dålig arbetsmiljö i Stockholmsvården.

Vi har ett pågående barnmorskeuppror. Sjuksköterskor vägrar ta anställning i landstinget pga dåliga ingångslöner och obefintlig löneutveckling. Arbetsmiljöverket hotar sjukhusen med vite pga överbeläggningar. I ett växande län behövs  fler vårdplatser men minst 100 vårdplatser är stängda eftersom man inte lyckas rekrytera personal.

Äntligen ser man som landsting att vi måste ta ansvar för att kunna rekrytera fler specialistsjuksköterskor och att de måste lönesättas utifrån sin kompetens. Men av någon anledning glömmer alliansen att sjuksköterskor även måste få rimliga ingångslöner efter sina högskolestudier. I dag begär de 25000 i månadslön för att ta anställning i Stockholms läns landsting. Men alliansen vägrar hårdnackat att höja ingångslönerna på framförallt akutsjukhusen. I stället hyr man in sjuksköterskor från dyra hyrfirmor. Man har har passivt sett på när akutsjukhusen bildat lönekartell och erbjuder samma ingångslön på alla akutsjukhus. Det strider mot kollektivavtalet och individuell lönesättning. Jag hoppas att passiviteten inte beror på att det är kvinnodominerade yrken det handlar om.

Sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, barnmorskor  – alla är de viktiga pusselbitar för att få vården att fungera. Redan i dag konkurrerar vi med  andra landsting. Vi har inget val utan vi måste ta ett stort och aktivt personalansvar och visa att Stockholms läns landsting är en attraktiv arbetsgivare, för personal, patienter och alla invånare i länet.