Gå direkt till innehållet

Bästa Söderortsvisionen – Rågsveds friområde till naturreservat

Nu är det dags att prata klarspråk. En Söderortsvision värd namnet och som faktiskt inte behöver vara en vision om hundra år utan handfast politik idag. Ja, det är förstås att göra Rågsveds friområde till det naturreservat som en gång var tänkt, helst ihop med Kynäsberget i Huddinge, som gränsar till friområdet.

Om detta har Stockholms Naturskyddsförening, Kräpplagruppen och Snösätra Norra Fritidsträdgårdsföreningen nyligen gått ut i ett viktigt pressmeddelande ”Bevara Rågsveds friområde – Stockholms stad planerar förstöra viktigt grönområde”. Jag instämmer helhjärtat i deras budskap. Varje media med aktning borde uppmärksamma frågan och ställa alliansen till svars.

Om de 165 radhusen och de fem stadsvillorna byggs i friområdet är det på mark där nästan 80 procent klassas som nyckelbiotop, dvs. har mycket höga naturvärden med hotade arter och där 10 procent av marken har höga naturvärden. Dessa planer går stick i stäv med både lagar och kommunala program.

Förutom allt viktigt om att bevara biologisk mångfald och ett unikt kulturlandskap, är Rågsveds friområde troligen en av kärnfrågorna för att stärka Rågsved. Dock inte enligt alliansens recept att bygga radhus och förstöra området, utan enligt folkets recept att bevara området som naturreservat och rekreationskälla.

Att alliansen saknar kunskap om vad som är viktigt för vanligt folk visar inte minst de första planerna att bygga villor på båda koloniområdena i Snösätra. Vad alliansen inte begrep var alla de samhällsvärden som skapas genom arbetet med kolonilotterna. Förslaget trampade på värden som i högerteorin skulle främjas.

Friområdet är en informell mötesplats inte bara i Rågsved utan för hela Vantör och även Huddinge. Kampen för friområdet har svetsat samman folk som inte möts i vardagen. Det gemensamma intresset att bevara området ökar det sociala kapitalet genom att stärka både vi-känslan i Rågsved och sammanhållningen med andra utanför stadsdelen.

Som jag bloggade om igår, finns det vetenskapligt stöd för att informella mötesplatser, attraktiva grön- och rekreationsområden och inkluderande miljöer har betydelse för att främja det sociala kapitalet. Det gäller också Rågsved. Vi som bor här ser det varje dag. Det är inte för sent att backa bandet!