Gå direkt till innehållet

Bevara grönområdena i Söderort

Vänsterpartiet har valt att avslå detaljplanen att bygga två väl synliga bostadshus precis invid kanten på Nackareservatet vid Hammarbyhöjden. Istället har vi föreslagit anvisningar på flera mer lämpade platser i Hammarbyhöjden.
Den nuvarande planeringen går emot remissinstanserna och väntar dessutom inte in resultatet från dialogmötet.
Om man ska få medborgarnas engagemang i politiska frågor måste man också visa att man tar dialogen på allvar – inte sätter spaden i marken när en demokratiprocess pågår för hela Hammarbyhöjden.

Den nuvarande planen hotar kultur- såväl som naturvärden i området. Det bryter mot områdets idé om ”Den vita staden”. Det innebär även att bygga på ett skyddsvärt område med låg tallskog, hällmark och berg i dagen som utgör ett s.k. biologiskt samband för djur och natur i Nackareservatet.

Vi vill inte heller att man bebygger eller drar väg genom Bagisskogen, men har under lång tid verkat för att man ska bygga flerfamiljshus i Skarpa by och bygger på Bergholmsskolans tomt – det skulle ge fler tillgängliga bostäder men utan att offra ett grönt Stockholm.

På denna länken kan du läsa vår beslustförslag i sin helhet:

130815-27 Hammarbyhöjden Horrnlyktan

130815-20 Samband Bagarmossen Skarpnäck