Gå direkt till innehållet

En fråga om människovärde

Foto: Kalle Larsson
Från 1 juli 2013 har papperslösa laglig rätt till viss subventionerad hälso- och sjukvård, definierad som ”vård som inte kan anstå”. Vårdprofessionerna gav i dag på en presskonferens sin syn på begreppet som de menar uppfunnits vid skrivbordet och står i strid med yrkesetik och mänskliga rättigheter. Politikerna har i lag fastställt att vi ska diskriminera inom vården, var den hårda domen.

–          Det finns ingen medicinsk definition av ”vård som inte kan anstå”, vilket öppnar för godtycke och märkliga prioriteringar. Det strider dessutom mot de etiska principerna att ge vård efter behov. I vårt budgetförslag för 2014  krävde vi att Stockholms läns landsting ska arbeta aktivt för asylsökandes och papperslösas rätt till vård på samma villkor som övriga invånare, säger Gunilla Roxby Cromvall (V), gruppledare i Stockholms läns landsting.

Alliansen har med hjälp av Miljöpartiet gjort vård och humanitet till en migrationspolitisk fråga. Nu har Socialstyrelsen fått i uppdrag att definiera vad ”vård som inte kan anstå” betyder. Och på SKL arbetar man samtidigt med ett projekt om hur vi ska komma tillrätta med den ojämlika vården i landet.

–          Det är upp- och- nedvända världen. Nu går Socialstyrelsen till vårdens professioner och ber dem definiera begreppet. Svaret blir med största sannolikhet att ”vård som inte kan anstå” är ett begrepp som inte kan användas. Om ett vårdbehov föreligger ska vård erbjudas på lika villkor för alla, säger Gunilla Roxby Cromvall.

Ingen uppföljning har gjorts av regeringen om hur ”vård som inte kan anstå” fungerat  i praktiken trots att begreppet använts i många år för asylsökande. Nu med mindre än ett år kvar till valet måste frågan upp på bordet igen, kräver kritikerna samfällt. Det handlar om medmänsklighet.