Gå direkt till innehållet

Fler klagar på vården

Klagomålen på sjukvården i Stockholm ökade kraftigt under förra året, visar Patientnämndens årsrapport som kom i dag. Mest ökar klagomålen på akutsjukvården och specialistsjukvården utanför sjukhusen.

– Det kommer inte som någon överraskning med tanke på hur både patienter och personal behandlats det senaste året.  Ett stort problem är att vi har en moderatstyrd politisk ledning som inte tar ansvar utan skyller på andra hela tiden, säger Håkan Jörnehed (V), oppositionslandstingsråd.

Under 2012 inkom drygt 5 300 klagomål jämfört med 4 900 året före.

– Moderatalliansen skyller på sjukhusledningarna, på staten som inte utbildar personal, på Arbetsmiljöverket som ställer krav. Listan på objekt att skylla ifrån sig på är lång men listan på förslag och åtgärder är osynlig. Nu stärker patientnämndens rapport bilden av en vård med högt tryck och många klagomål . Vem ska Alliansen nu skylla på? Patienterna och deras krav på patientsäker vård? frågar Håkan Jörnehed.

Patientnämnden är en fristående och opartisk instans, som enligt lag ska finnas i alla landsting/regioner. Till patientnämndens förvaltning går det att vända dig med frågor som rör all offentligt finansierad vård.