Gå direkt till innehållet

Flytta ut jobb ger oss en rundare stad

Nu varnas för utarmning av innerstaden om kommunala förvaltningar flyttar ut till förorterna! Jag tar mig för pannan. Vi talar inte om att flytta arbetsplatser till andra kommuner, andra län eller andra landsändar. Vi talar om att flytta arbetsplatser inom Stockholms stad, med tunnelbana, pendeltåg, tvärbana och buss.

Det vore en långsiktigt viktig vinst om vi kan få ut stora arbetsplatser till förorter som Rågsved. Det skulle betyda mycket för ungdomar som får se att deras förort inte bara är en sovstad som man reser ifrån om dagarna, utan också en arbetsstad som man reser till om dagarna. Det skulle ge butikerna och lunchställena flera kunder, även om många i personalen har matlådor med sig. Det skulle inspirera andra att lägga sina arbetsplatser i förorterna. Kanske skapa nya kluster.

Allt kan inte alltid förbli vid det gamla, bara för att förvaltningar och bolag alltid har legat i city måste de inte göra det för all framtid. Vi måste vänja oss vid att staden är rund, vi måste bygga ut tvärförbindelser på spår så att det är lätt att ta sig mellan förorterna utan att behöva åka in till stan först. Självfallet måste utbyggnaden av kommunikationerna ta hänsyn till lokaliseringen av arbetsplatser. Det ska inte bara vara de som bor eller arbetar i innerstan som ska ha bra kommunikationer.

Givetvis förstår jag fackliga organisationer som varnar för förlängda restider, samtidigt som det även idag finns anställda som tillbringar lång tid på tunnelbanan när de dagligen pendlar in från förorterna till sina förvaltningskontor i centrala staden. Förlängd tid för resor i arbetet uppstår säkerligen, men det bör delvis kunna motverkas genom videokonferenser och liknande.Vissa saker blir sämre. Men mer blir bättre.

Jag tror att anställda i berörda förvaltningar liksom andra stockholmare har allt att tjäna på att hela staden kan leva. Att förorterna får en bra mix av bostäder, arbetsplatser, service och kultur minskar segregationen. Att kontoren i city lämnar plats för bostäder gör innerstaden mer levande. Istället för att fortsätta att hävda att allt viktigt ska ligga i mitten, måste vi skapa mer rörelse i sidled. Så får vi en spännande stad!