Gå direkt till innehållet

Förbjudna ord i landstinget

Två V-interpellationer har fått sina rubriker censurerade inför landstingsfullmäktiges möte i dag; Birgitta Sevefjords om bristande operationskapacitet på Huddinge sjukhus och Gunilla Roxby Cromvalls om otillräcklig kollektivtrafik till Friends Arena. Håkan Jörneheds interpellation om stängda vårdplatser passerade dock nålsögat. Anledningen till ingripandet är att interpellationsrubrikerna anses innehålla ”värdeladdade” ord.

Birgitta Sevefjord har förgäves försökt få en lista med de ”värdeladdade ord som inte får användas för att framöver kunna skriva interpellationer som inte faller för censuren. Hon har också utan resultat efterfrågat vem som bedömer vad som är värdeladdade ord.

– Hur ska vi annars veta vilka ord som är bannlysta? När vanliga beskrivande ord bedöms vara värdeladdade blir det oerhört svårt att tala om läget inom t ex vården med de stora problem vi dagligen läser om i tidningarna och som både majoriteten och sjukhusledningarna bekräftar. Ingen förnekar ju varken brist eller otillräcklighet.

I Stockholms stad har det enligt uppgift aldrig förekommit att oppositionen tvingats ändra en rubriksättning i en interpellation. I riksdagen används betydligt starkare ord i interpellationerna utan att någon ingripit.

– Uppenbarligen har man en helt annan uppfattning om ord här i landstinget. På en direkt fråga har jag fått svaret att det är möjligt att alla adjektiv (inklusive adverb?) är värdeladdade och därmed förbjudna. Vad säger det om yttrandefrihetens gränser och vår möjlighet att bedriva oppositionspolitik? Det här är ingenting annat än politisk censur, säger Birgitta Sevefjord.