Gå direkt till innehållet

Friområdet vinner vi – i valet eller i miljödomstol!

Alliansen fortsätter att strunta i Rågsvedsbornas önskan att värna friområdet från bebyggelse. På dagens sammanträde med exploateringsnämnden beslutade den borgerliga majoriteten att ge markanvisningar för att bygga radhus och kedjehus i det värdefulla natur- och rekreationsområdet.

Chansen fanns idag för alliansen att återremittera ärendet utan att tappa ansiktet. De hade kunnat ge exploateringskontoret i uppdrag att belysa hur de nya faktauppgifterna från Skogsstyrelsen om 80 % nyckelbiotoper i skogsmarken skulle påverka miljöbedömningen.

Att stadsdelsnämndens moderate ordförande på förra veckans öppna möte sa att han skulle läsa Skogsstyrelsens rapport med intresse gjorde ingen skillnad. Inte heller den nya uppgiften att det stora byggbolaget NCC hade dragit sig ur, kanske för att inte solka sitt miljösamvete.

Den enda vägens politik är alliansens mantra. Mycket ska till innan de avviker från den politiska väg som de vandrar, det har vi märkt när det gäller avknoppningar. Först när domstol fäller besluten backar man. Kampen för friområdet får säkert också drivas till domstol. Om vi inte vinner valet!

Bygga villor i Rågsveds friområde är bra för integrationen. Det tycker alliansen. Hade man kikat över kommungränsen hade man sett hundratals villor i Huddinge, men de husen räknas inte. Vad Rågsvedsborna tycker spelar ingen roll. Men så är det ju inte många här som röstar borgerligt heller.

Den skada som villabebyggelsen gör i friområdet kan inte mätas i pengar, ger inte ens särskilt många bostäder. Ändå ska beslutet drivas igenom. Man bryr sig uppenbarligen inte om vad väljarna i Rågsved tycker. Det är folket som flyttar in i de dyra husen som man värnar om.

Friområdet som naturreservat blir en valfråga. Ska vi vinna valet måste många flera människor i vårt område rösta. Det blir en utmaning som heter duga. Vi måste fortsätta vara kreativa i kampen för friområdet, dagens besvikelse ska inte skymma allt bra som engagerade i friområdet ändå uppnått!