Gå direkt till innehållet

Gällande rätt för hyresrätten

Utförsäljningen av allmännyttan i Stockholm sker i en hisnande takt. För varje enskild medborgare eller hyresgäst är det svårt att få en övergripande bild, eller att veta exakt vad det är som sker i alla bytesaffärer, omstruktureringar och budgetförslag. Alliansen har genomfört en rad försäljningar och överföringar som förutom att vara oetiska även i vår tolkning strider mot lagen.

Vi menar att den nya lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 2010:879 (klicka här) inneburit en otydlighet i frågan om ”värdeöverföringar”. De regler som öppnat för att alliansen kunnat flytta nästan fem miljarder på två år är i själva verket regler som ska begränsa värdeöverföringar så att ”bostadsförsörjningen” i en kommun inte riskeras. Resultatet har dock blivit precis tvärtom och då konsekvenserna av enskilda bostadsaffärer är så svåra för den enskilde som tvingas flytta – och när det gäller de jättelika värdeöverföringar även för hela staden – har vi valt att driva frågan rättsligt såväl som politiskt.

 

Vi ser över rättsläget kontinuerligt och om rättsprocesserna inte går framåt kommer vi även att kräva en ändrad lagstiftning. Här är en redogörelse för alla våra överklaganden som vi driver i olika rättsliga instanser.Om ni klickar på respektive rubrik så kommer ni till en pdf med våra inlagor. Då vissa av målen hanterats gemensamt av domstolen återkommer delvis samma information i några av inlagorna, och där förs även ett resonemang om att vi inte håller med domstolens val att sambehandla målen då de har så olika karaktär och innehåll.

 

Förteckning

 

FÖRSÄLJNING KÄRRTORP BREDÄNG TILL PRIMULA

Överklagande av försäljningen av 1052 lägenheter i Kärrtorp och Bredäng till bolaget Primula. Överklagan gäller brott mot kommunallagen och EU:s konkurrensregler. Förvaltningsrätten avslog överklagandet 2012-11-30.  Överklagat till Kammarrätten.
Status: Inlämnat vecka 48, 2011 till Förvaltningsrätten av Ann-Margarethe Livh. Inlämnat till Förvaltningsrätten/Kammarrätten 2012-12-18. Kammarrätten beviljade ej prövningstillstånd. Överklagat till Högsta förvaltningsdomstolen 2013-03-22.

Högsta Förvaltningsdomstolen beslutade den 29 maj att inte bevilja prövningstillstånd. Ärendet är därmed avslutat.

 

VÄRDEÖVERFÖRING

Överklagande av kommunfullmäktiges beslut 2012-05-28 ärende 34, Utl.2012:73.

Minoritetsåterremiss av delar av årsredovisningen 2011 med uppföljning av budget för Stockholms stad avseende värdeöverföring från bostadsbolagen. Dnr 123-108/2012. Förvaltningsrätten avslog överklagandet 2012-12-20. Överklagat till Kammarrätten.

Status: Inlämnat vecka 22, 2012 till Förvaltningsrätten av Ann Mari Engel. Inlämnat till Förvaltningsrätten/Kammarrätten  2013-01-23.

 

FÖRSÄLJNING BLACKEBERG, HÄSSELBY och BROMMA/ULVSUNDA

Överklagande av kommunfullmäktiges beslut 2012-05-07 ärende 35, Utl.2012:74.
AB Familjebostäders överlåtelse av fastigheter/tomträtter i Blackeberg, Hässelby och Bromma/Ulvsunda till Willhem Stockholm AB.  Dnr. 023-343/2012. Förvaltningsrätten avslog överklagandet 2012-12-20. Överklagat till Kammarrätten.

Status: Inlämnat vecka 22, 2012 till Förvaltningsrätten av Ann-Margarethe Livh. Inlämnat till Förvaltningsrätten/Kammarrätten  2013-01-23.

 

FÖRSÄLJNING HAGSÄTRA

Överklagande av kommunfullmäktiges beslut 2012-05-28 ärende 36, Utl. 2012:75.

AB Svenska bostäders överlåtelse av fastigheter/tomträtter i Hagsätra till Ikano Bostad i Hagsätra AB Dnr. 023-344/2012. Förvaltningsrätten avslog överklagandet 2012-12-20. Överklagat till Kammarrätten.

Status: Inlämnat vecka 22, 2012 till Förvaltningsrätten av Ann-Margarethe Livh. Inlämnat till Förvaltningsrätten/Kammarrätten 2013-01-23.

 

POLISANMÄLAN FAMILJEBOSTÄDER

Polisanmälan om brott mot aktiebolagslagen. Anmälningsdatum: 2012-03-12. Dnr: 0201-K70170-12.
Status:
Förundersökning har inletts och förhör med Ann-Margarethe Livh och Thomas Ehrnström påbörjas under vecka 24. Polisanmälan gjord av Ann-Margarethe Livh.

Beslutades att lägga ner förundersökningen den 6 juli-12 av vice chefsåklagare Olof Kronlund.

Vi har begärt överprövning som kommer att göras av kansliåklagare Mats Rollbäck.

Den 10 sept -12 beslutades att beslutet om att lägga ner förundersökningen står fast.

Ärendet har nu gått vidare till Riksåklagaren för prövning.

Detta gjordes den 3 oktober -12. Den 1 november meddelades att Riksåklagaren inte beviljar prövningstillstånd. Tidigare beslut ligger fast, förundersökningen läggs ned. Ärendet är avslutat.

 

ANMÄLAN TILL REVISORERNA AV JÄRVALYFTET
Anmälan till stadsrevisionen. Bristande insyn i beredning, beslut och utbetalning av ”ytterstadspengar”.

Status: Svar har inkommit från Stadsrevisionen, som behandlat skrivelsen den 29 september 2011. Stadsrevisionen instämmer i Ann-Margarethe Livhs kritik. Svaret har Dnr: 310-104/2011.

Inlämnat av Ann-Margarethe Livh.