Gå direkt till innehållet

Gör något åt busskaoset, Wennerholm!

Busstrafiken i Norrort kan närmast beskrivas som kaosartad. Både resenärer och personal har nu nått gränsen för sitt tålamod.

– Jag känner starkt med de resenärer som i kyla och mörker i timmar väntar på bussar som aldrig kommer. Nu måste trafiklandstingsrådet redovisa vilka åtgärder han tänker vidta för att få trafiken att flyta i Norrort, säger Vänsterpartiets gruppledare Gunilla Roxby Cromvall (V), som väcker frågan på Trafiknämndens möte i dag.

Avtalet med Arriva innehåller en ny ersättningsmodell baserat på antal resenärer istället för trafiktimmar och utbudskilometer. Trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm sade i ett pressmeddelande 2011: ”De här trafikupphandlingarna är revolutionerande för vår bransch. Detta gör att trafikutövarna måste lyssna mer på resenärerna. Det är resenärerna som ska ha makten över resandet.”

– Men det är ju tvärtom maktlöshet som resenärerna känner. Dessutom vittnar personalen om kraftiga försämringar och bristande säkerhet. På mornarna står bussarna på tomgång i upp till två och en halv timme för att snabbt kunna tas i trafik när förarna går på sina pass.  Finns det inget som helst miljötänkande hos Arriva? frågar Gunilla Roxby Cromvall och antyder att detta kan vara en fråga för polisen.