Gå direkt till innehållet

Gratisbuss för miljön och framkomligheten

UPPDATERAD 2013-01-30 f m:

Ett tunnelprojekt ofattbart kostsamt och främjande ännu tätare strömmar av bilar in mot och ut från huvudstaden riskerar att snart börja byggas, om inte beslutande politiker utan fördröjning gör helt om och drar i Stora Bromsen! Stora naturvärden står på spel och idag boende intill på- och avfarter till detta gigantiska tunnelprojekt kommer få bestående störningar av nya vägbyggen och stora trafikströmmar. En sänkning av grundvattennivån genom tunnelsprängningen kan också befaras.

Jonas Sjöstedt möter resenärer i söderort och ett stort pressuppbåd på “Gratisbuss mot Förbifarten”, 29.1 -13. ©foto Anders Djerf

Detta mycket dyra vägprojekt kallas ”Förbifart Stockholm” – omfattande världens tredje längsta biltunnel och till en kostnad som riskerar att äta upp alla infrastrukturpengar som finns för decennier framåt – eller om det ska lånas skapar ett enormt skuldberg! Den ofantliga summan 28 miljarder kronor: 28 000 000 000 kr – och det i 2006 års penningvärde! För bara 27 km väg (det mesta i tunnel). Uppgradera med inflationen och lägg därtill de fördyrande faktorer som av erfarenhet rent av lagbundet drabbar alla liknande projekt. Även om vi kalkylerar snällt – när denna långa tunnel under Mälaren står färdig kan vi befara att prislappen blir 38 miljarder kr! Man får väldigt mycket kollektivtrafik och övrigt vägunderhåll för de pengarna!

Med dessa 28 miljarder kr skulle det finnas pengar till dubbelspår på Nynäsbanan hela vägen ända ned till Nynäshamns Hamn! Nya ”Hagastaden” med Nya Karolinska skulle kunna få den tunnelbana denna nya stadsdel behöver!

Med några miljarder, kanske fyra, skulle både Norrtälje och Kapellskärs hamn kunna få järnvägsspår! Men det skulle behöva vara normalspår – inte smalspår, särskilt för godstrafikens behov. Jag vet, järnvägsspår kostar, men när de ligger där gör de stor nytta!

Och det finns ju många delar av länet som behöver trafiksatsningar. Vägarna är sträckvis skruttiga. Sett över hela länet så är det långa sträckor där det inte finns några säkra cykelvägar, cyklar hänvisas till tungt trafikerade smala vägar utan någon vägren att tala om!

Kollektivt resande skulle få tvärförbindelser som Spårväg syd – dess planerade, men idag ej finansierade sträckning, kan vi denna vecka åka längs med Gratisbuss, så gott det går, ett friskt alternativ av Vänsterpartiet i Stockholms stad! Med många v-politiker ombord att diskutera med, premiärdagen bl a partiledaren, Jonas Sjöstedt!

Med ett nedlagt projekt ”Förbifart” – som enligt seriösa prognoser bara 6 % av bilisterna kommer att nyttja som verklig ”förbi-fart” – övriga 94 % låter bilresan på ett eller annat gå till ett besök i staden – eller därifrån. Tänkt framtida reaktion:

– Oj, så lätt det gick att komma till stan med ”förbi-farten”!

Det var väl inte meningen?!

Och är det sant, som en oppinionsgrupp skrivit, så har man inte besvärat sig att tänka nytt, när nu största delen av Förbifarten dras under jord – utan följt samma dragning för den långa tunneln, som 1960-talets förslag att dra denna led i ytläge! Det hade varit ett ännu värre dråpslag mot Lovön – det var innan UNESCO inrättat Världsarvs-listan…

En verklig ”förbi-fart” skulle kunna dras längreväster ut från stadskärnan och till en lägre kostnad. Men nu ligger förslaget som det ligger – och projektet kan möjligtvis komma att gräva sin egen grav? Med den uppmuntran av bilkörning som Förbifart Stockholm innebär, och dess förfärliga kostnad att bygga så är detta ett helt orimligt projekt!

Stoppa Förbifarten! Mer kollektivtrafik åt folket!

Vill du åka med? Fram t o m fredag 1/2 har du chansen! Tidtabell och vilka politiker som finns ombord ombord hittar du på

Gratisbuss mot Förbifarten